Raision osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Report this content

Raisio Oyj, Pörssitiedote 16.12.2021

Raisio Oyj:n hallitus on 16.12.2021 päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä periodille 2022−2024. Uuden osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022−2024 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot ansaintajaksolta 2022−2024 maksetaan vuonna 2025 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Ansaintajakson 2022−2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1.000.000 Raisio Oyj:n vaihto-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Hallitus suosittaa, että järjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa.

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden arvonkehitykseen ja ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus päättää vuosittain mahdollisen uuden ansaintajakson alkamisesta ja pituudesta sekä ansaintajakson ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista.

RAISIO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mika Saarinen, talousjohtaja, 
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com

RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 400 henkilöä. www.raisio.com

Tilaa