RAISION TUTKIMUKSESSA JA TUOTEKEHITYKSESSÄ MUUTOKSIA

Raisio Oyj                     Lehdistötiedote 24.8.2006 klo 10.00

RAISION TUTKIMUKSESSA JA TUOTEKEHITYKSESSÄ MUUTOKSIA

Raision tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-Mäkinen on irtisanoutunut
yhtiön palveluksesta. Hän tuli Raisioon keväällä 2004 johtamaan tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa, jossa pääpaino oli elintarvikeliiketoiminnan
uudistamisella.

Raision konsernijohtaja Rabbe Klemets toteaa: "Raision tuotekehityksessä,
laadunvarmistus mukaan lukien, työskentelee runsaat 100 alan ammattilaista.
Raision tavoitteena on edelleen kehittää tuotevalikoimaansa kotimarkkinoillaan
Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Puolassa sekä panostaa
kansainväliseen kasvuun erityisesti Benecol-liiketoiminnassa."

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Rabbe Klemets, puh. (02) 443 2220 tai 0400 821 614Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.