RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSI

Raisio Yhtymä Oyj          PÖRSSI-ILMOITUS
                  6.9.2004, klo 11.00

RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Yhtymä Oyj:n hallitus on 20.8.2004 pitämässään kokouksessa
päättänyt muuntaa 3 000 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi
(sarja V). Päätös on tänään 6.9.2004 merkitty kaupparekisteriin.
Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 7.9.2004 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2004 alusta lukien muunnettu
vaihto-osakkeiksi yhteensä 804 000 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen
laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 130 574 788 kappaletta ja
kantaosakkeiden määrä 34 574 242 kappaletta.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta
yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen
27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin
liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne
tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut
osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle
poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun
kantaosakkeista muunnettu vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Raisio Yhtymä Oyj

Taru Narvanmaa
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa