RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSI

Raisio Yhtymä Oyj          Pörssi-ilmoitus
                  16.1.2004 klo 10.00

RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Yhtymä Oyj:n hallitus on 18.12.2003 pitämässään
kokouksessa päättänyt muuntaa 1 000 kantaosaketta (sarja K) vaih
to-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 16.1.2004 merkitty
kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 19.1.2004 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2004 alusta lukien muunnettu
vaihto-osakkeiksi yhteensä 1 000 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen
laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 129 771 788 kappaletta
ja kantaosakkeiden määrä 35 377 242 kappaletta.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta
yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen
27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin
liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne
tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja
muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle
poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun
kantaosakkeista muunnettu vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.


RAISIO YHTYMÄ OYJ


Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 ja 050 590 9398

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa