RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSI

Raisio Yhtymä Oyj        Pörssi-ilmoitus 25.6.2003 klo 10.00


RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Yhtymä Oyj:n hallitus on 3.6.2003 pitämässään kokouksessa
päättänyt muuntaa 500 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi
(sarja V). Päätös on tänään 25.6.2003 merkitty kaupparekisteriin.
Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 26.6.2003 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2003 alusta lukien muunnettu
vaihto-osakkeiksi yhteensä 3 500 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen
laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 129 768 268 kappaletta ja
kantaosakkeiden määrä 35 380 762 kappaletta.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta
yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072
euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin
liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne
tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut
osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle
poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun
kantaosakkeista muunnettu vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Raisio Yhtymä OyjTaru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa