RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Yhtymä Oyj            Pörssi-ilmoitus 25.2.2005 klo 10.00

RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Yhtymä Oyj:n hallitus on 10.2.2005 pitämässään kokouksessa päättänyt
muuntaa 1 000 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V).Päätös on
tänään 25.2.2005 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä
otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 28.2.2005 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2005 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi
yhteensä 1 000 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä
on nyt 130 585 788 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 563 242 kappaletta.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön
rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu 165
149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen
laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä
seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu
vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Raisio Yhtymä Oyj

Taru Narvanmaa
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa