Raision varsinainen yhtiökokous 23.3.2017

Report this content

Raisio Oyj       Pörssitiedote 23.3.2017

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2017

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,17 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2367 osakasta, jotka omistivat 53,1 miljoonaa osaketta eli 32,1 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,17 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 3.4.2017 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2017 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt ja Ann-Christine Sundell päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Mäkelä ja Niemistö ovat uusia jäseniä hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Ilkka Mattila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi ja Olli-Pekka Saario. Heistä Brotherus, Mattila ja Saario ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2018 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 23.3.2022 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 13.2.2017 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2016 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 23.3.2017.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puhelin 050 567 3060

 

Lisätietoja:
Janne Martti, hallituksen sihteeri, puhelin 050 556 6521

 

 

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 50,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1400 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

 

 

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Tilaa