RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2006

Raisio Oyj           Pörssitiedote 30.3.2006 klo 17.15

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2006

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 ja
myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona
viime vuodelta 0,05 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa 30.3.2006 pidetyssä yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti
tai valtakirjoilla 2 579 osakasta, jotka edustivat 21,9 miljoonaa osaketta eli
13,3 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja
Carl-Henrik Wallin.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti 0,05 euron osingon maksamisesta 31.12.2005 päättyneeltä
tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko
maksetaan 11.4.2006 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2006 on
merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille,
jotka ovat yhtiön hallussa.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.
Raisiolla on hallussaan 4 930 500 kappaletta vaihto- ja 41 200 kappaletta
kantaosakkeita. Takaisinostot päättyivät 29.3.2006.

Valtuutuksen yksityiskohdat on julkistettu pörssitiedotteella 15.2.2006.

HENKILÖVALINTOJA

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 22. Hallintoneuvoston jäseniksi
valittiin päättyneestä yhtiökokouksesta alkaen (suluissa toimikauden
päättymisvuosi) Juhani Enkovaara (2007), Risto Ervelä (2007), Holger Falck
(2009), Mikael Holmberg (2009), Esa Härmälä (2008), Pentti Kalliala (2008), Hans
Langh (2007), Johan Laurén (2009), Asko Leinonen (2007), Antti Lithovius (2009),
Paavo Myllymäki (2008), Yrjö Ojaniemi (2008), Teemu Olli (2008), Heikki Pohjala
(2009), Raine Rekikoski (2008), Juha Saura (2009), Urban Silen (2007), Tuula
Tallskog (2007), Hannu Tarkkonen (2008), Johan Taube (2007), Rita Wegelius (2009)
ja Tapio Ylitalo(2009). Lisäksi hallintoneuvostoa voidaan täydentää 1.1.2007
alkaen kolmella Raision henkilöstön edustajalla, jolloin jäsenmäärä nousee
25:een.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2007 valittiin Johan Kronberg, KHT
ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa