RAISION YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN

Raisio Oyj                     Pörssitiedote 17.10.2006 klo 09.00

RAISION YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN

Raision syyskuun alussa Suomessa käynnistämät yt-neuvottelut on saatettu
päätökseen. Margariinitehtaan tuotantoa sopeutetaan lomautuksin, joiden vaikutus
on noin 25 henkilötyövuotta. Elintarvikeyksikön uudelleenorganisoinnin ja
konsernipalvelujen tehostamisen seurauksena vähennetään irtisanomisin 24
toimihenkilöä. Lisäksi luonnollisen poistuman kautta vähenee 7 henkilöä ja noin
10 määräaikaista tehtävää päättyy.

Päättyneet yt-neuvottelut ovat osa Raision tervehdyttämisohjelmaa, jonka avulla
yhtiö pyrkii aiempaa paremmin vastaamaan kiristyneen kilpailutilanteen tuomiin
haasteisiin erityisesti Suomen elintarvikemarkkinoilla. Henkilöstövähennysten ja
lomautusten arvioidaan tuovan vuositasolla noin 5 miljoonan euron säästöt.
Kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen tulokseen tehdään vähennyksistä
johtuen 700 000 euron kuluvaraus.

Konsernissa on käynnissä useita muitakin toiminnan tehostamiseen ja käyttöpääoman
vähentämiseen tähtääviä hankkeita. Raisiossa sijaitsevalla stanoliesteritehtaalla
toteutettu kapasiteetin laajennus mahdollistaa nyt kaiken Eurooppaan menevän
Benecol-raaka-aineen toimittamisen Raisiosta, jolloin USA:n tehtaan
tuotantomäärät supistuvat. Tästä johtuen USA:ssa sijaitsevalta
stanoliesteritehtaalta vähennetään 15 henkilöä. Lisäksi Viikin
tutkimuskeskuksesta on päätetty luopua. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
keskitetään Raisioon tänä vuonna valmistuneeseen t&k-keskukseen. Tämä
toimintamalli palvelee aiempaa paremmin liiketoimintojen tarpeita ja tuo myös
kustannussäästöjä.

Raisio-konsernissa työskentelee vähennysten jälkeen noin 1 300 henkilöä.

RAISIO OYJ

Taru Narvanmaa
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398

Lisätietoja:
Konsernijohtaja Rabbe Klemets, puh. (02) 443 2220 tai 0400 821 614
Elintarvikeyksikön johtaja Denis Mattsson, puh. (02) 443 2530 tai 0400 432 877Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa