RAVINTORAISION YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Raisio Yhtymä Oyj     Pörssitiedote
              10.12.2003 klo 10.15

RAVINTORAISION YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT SUOMESSA
Viljatärkkelysliiketoiminta lopetetaan

Raisio Yhtymään kuuluvan RavintoRaisio-toimialaryhmän Suomen
toimihenkilöitä ja työntekijöitä koskevat yt-neuvottelut toiminnan
tehostamiseksi ja uudelleen organisoimiseksi ovat päättyneet.
Pitkään tappiollisena jatkunut viljatärkkelysliiketoiminta on
päätetty lopettaa. Tuotanto jatkuu kuitenkin 31.8.2004 asti, ja
työsuhteet (38 henkilöä) ovat pääsääntöisesti voimassa siihen
asti. Muutama henkilö on pystytty sijoittamaan uudelleen
RavintoRaision sisällä.

RavintoRaisiosta vähennetään lisäksi 79 muuta työpaikkaa.
Suurimmat vähennykset kohdistuvat Raision alueelle. Nokialta
vähennetään 5 ja Vihannista 5 työtehtävää. Näistä
henkilöstövähennyksistä osa toteutuu luonnollisen poistuman,
määräaikaisten työsuhteiden umpeutumisen ja eläkejärjestelyjen
kautta. Irtisanomisten kautta vähennetään 46 henkilöä.

RavintoRaision kokonaishenkilöstömäärä Suomessa on tällä hetkellä
980. Henkilöstövähennyksillä saavutetaan noin 5 miljoonan euron
vuotuiset kustannussäästöt. Vuoden 2004 kustannussäästöt ovat noin
2 miljoonaa euroa. Viljatärkkelysliiketoiminnan lopettamisesta
aiheutuvat käyttöomaisuuden alaskirjaukset, n. 2,0 milj. euroa,
varataan kuluvan vuoden tilinpäätöksessä.

Raisio Yhtymän toiminnan tehostamiseksi ja palvelujen
kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi Raisio Yhtymän
työterveyshuolto Suomessa on päätetty keskittää 1.2.2004 lukien
lääkärikeskus Mehiläiselle. Raision tehdasalueella toimivan oman
työterveyshuollon henkilöstö siirtyy Mehiläisen palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.

Suomessa käytyjen yt-neuvottelujen ohella myös Ruotsin
margariiniliiketoimintaan ja margariinitehtaan alasajoon liittyviä
yt-neuvotteluja käydään parhaillaan. Yt-neuvottelut koskevat noin
40 työsuhdetta.

RAISIO YHTYMÄ OYJ

Merja Lumme
henkilöstöjohtaja

Lisätietoja:
Olavi Kuusela, toimitusjohtaja, Ravintoraisio Oy
Puh. (02) 443 2530 tai 050 502 4995
Merja Lumme, henkilöstöjohtaja, Raisio Yhtymä
Puh. (02) 443 2230 tai 040 528 0448

Yrityksestä

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Tilaa