LVI-urakoitsijoiden puheenjohtaja Henri Juva: OSAAMINEN JA REHELLISYYS NOSTETTAVA YKKÖSASIOIKSI

- Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee selvittää, että sen käyttämä urakoitsija ja palveluntuottaja on hoitanut työnantaja- ja muut yhteiskunnalliset velvoitteensa. Lain lähtökohta on edistää yritysten välistä rehtiä kilpailua ja työehtojen noudattamista, mutta valitettavasti se ei ole toiminut tarkoitetulla tavalla, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden puheenjohtaja Henri Juva arvioi liittonsa syyskokouksessa Helsingissä tiistaina.

Juva perusteli arviotaan ensinnäkin sillä, että selvitysvelvollisuus ei ole toiminut läpi ketjun. Usein tilaaja ei tiedä, minkälainen kuraämpäriyritys ketjun päästä löytyy. Tilaajat ja järjestäytyneet yritykset eivät ole tähän mennessä myöskään hyödyntäneet riittävästi Tilaajavastuu.fi -palvelua, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Tilaajavastuu.fi  on rakennus- ja kiinteistöalan kehittämä internetissä toimiva palvelu, joka helpottaa merkittävästi tilaajavastuulain noudattamiseen liittyvää selvitystyötä. LVI-urakoitsijat lähtivät omalta osaltaan torjumaan rikollista taloutta liittymällä palveluun, ja moni muukin toimiala on viime aikoina tehnyt samoin.

- LVI-talotekniikan merkitys rakentamisessa lisääntyy energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa. Alana meidän tulee nostaa osaaminen ja rehellinen toimintatapa ykkösasioiksi, Henri Juva korosti.

Puheenjohtaja Juva kiinnitti LVI-urakoitsijoiden huomiota myös meneillään olevaan Rakennusmääräyskokoelman uudistamiseen, joka tulee voimaan 2012. Muutokset pohjautuvat EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin ja sen kansalliseen toimeenpanoon. Erityisen hyvänä Juva piti energialähteestä riippumattomien, joustavien vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien aseman vahvistumista. Kokonaisenergiatarkastelu myös ohjaa eri alojen toimijoita parempaan yhteistyöhön. Haasteellisena Juva näkee sen, että samanaikaisesti jo valmistellaan portaittain vuoden 2020 tavoitteita. Määräysten jatkuva, vaiheittainen kiristäminen nopeassa tahdissa johtaa toistuvaan hukkatyöhön asioita ja teknisiä ratkaisuja aina uudelleen opeteltaessa.

- Uuteen jätevesifarssiin ei ympäristöasioissa ole varaa, urakoitsijoiden Juva totesi.

Lisätiedot: puheenjohtaja Henri Juva, 0400 501 910.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.