Mikko Kivinen ja Tapio Liinoja ”paljastavat” Suomen liikenneväylien todellisen kunnon

Kaksi autoilevaa suomalaista, näyttelijät Mikko Kivinen ja Tapio Liinoja, vertailevat omintakeisesti Suomen ja Ruotsin liikenneverkkoja nettisketseissä.

Kevät paljastaa lumien sulamisen myötä väyläverkostojen kunnon. Suomen kannalta totuus on karu. Ruotsissa teiden kehittämiseksi on tehty pitkäjänteinen ohjelma. Sen sijaan Suomen tiet rappeutuvat kiihtyvällä vauhdilla. 15 miljardin arvoinen tiestömme on murenemassa käsiin. Suomessa on 1000 huonokuntoista siltaa. Valtion vuoden 2010 budjettiin sisältyvien tavoitteiden mukaan huonokuntoisten siltojen määrä vähenee 32 kappaleella vuonna 2010. Tällä nopeudella huonokuntoisten siltojen korjaaminen vie 35 vuotta. Koko tämän 35 vuoden ajan huonokuntoisia siltoja tulee putken toisesta päästä lisää. Suomen siltojen taso jatkaa siis huononemistaan. Tieverkosto on elinkeinoelämän kivijalka. Teillämme kulkee 27 000 rekka-autollista joka päivä. 2/3 kaikista kuljetuksista liikkuu kumipyörillä. EU:n arvion mukaan tiekuljetusten osuus tuplaantuu seuraavan 20 vuoden aikana. Kuljetusten kustannustehokkuus, täsmällisyys ja nopeus asettavat suuria haasteita liikenneväylien kehittämiselle. Myös tienkäyttäjien turvallisuus on uhattuna. Teiden epätasaisuus, heitot ja painumat, väärä sivukaltevuus ja kapeus aiheuttavat suuria turvallisuusriskejä. Huonoista teistä kärsivät kaikki tiellä liikkuvat. Jääkö Suomi tässäkin asiassa Ruotsin taakse? Infra ry viestii Suomen väylien kunnosta tällä kertaa uusin konstein. Katso, purevatko Mikko Kivisen ja Tapio Liinojan käsikirjoittamat ja näyttelemät sketsit sinuun: www.infrary.fi Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia Suomen maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry, 040 560 1803

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.