Rakennustuoteteollisuuden toimitusajat pidentymässä - eräillä rakennustuotteilla myydään jo loppusyksyä

Vaikka rakennustuoteteollisuus on varautunut kausivaihteluista johtuvaan kysynnän kasvuun kasvattamalla kesällä kapasiteettiaan, näyttää eräillä tuotteilla toimitusajat kasvavan viimevuotisesta.

Suhdannekehityksen ennustaminen vuodenvaihteen yli on vaikeaa, sillä asuntorakentamisen nousu lamasta lähes normaalitasoon tapahtui keväällä yllättävän nopeasti, mutta samanaikaisesti ensi talven kysyntätilanne on vielä täysin auki.

”Pientalorakentajan kannalta tuotteiden toimitusaikoihin vaikuttaa pidentävästi omakotipuolella talopakettitoimitusten selvä kasvu viime vuodesta. Käynnistyvän omakotituotannon tasoa on korjailtu ennusteissa jatkuvasti ylöspäin, ja tänä vuonna käynnistynee yli 12 000 pientalon rakentaminen. Tuotetoimituksissa tiukin tilanne syksyllä on odotettavissa jälleen ovien ja ikkunoiden osalta. Heinäkuussa tehtävät tilaukset siirtyvät tämän hetken tietojen mukaan selkeästi syyskuulle”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n tuoteteollisuus-toimialan johtaja Juha Luhanka.

Pientalotuotannossa käytettävien materiaalien kysyntä kasvaa kesän aikana, mutta rakennustuotteiden saatavuus on yleisesti edelleen hyvä. Useita tavaroita saa lyhyellä toimitusajalla. Toimitusajat ovat nyt kesällä olleet keskimäärin 5 viikkoa.

Betonisten seinäelementtien tilaukset jatkuvat jo alkutalveen

Korjausrakentaminen yhdessä piristyneen asuntotuotannon kanssa pitää materiaalien kysynnän melko vilkkaana koko loppuvuoden. Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli huhtikuussa keskimäärin 73 prosenttia. Kesään mennessä yritykset arvioivat kapasiteetin käyttöasteen kohoavan 85 prosenttiin. Käyttöasteet ovat kohonneet viime vuodesta noin 20 prosenttiyksiköllä. Betoniteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste oli kohonnut jo 75 prosenttiin ja nousee kesän aikana yli 80 prosentin. Käyttöasteet eivät muutu syksyyn mennessä.

”Betoniteollisuuden osalta kerrostalotuotannon hetkellinen piristyminen näkyy lähinnä seinäelementtien kysynnän kasvuna. Kysynnän voimakas heiluriliike on erittäin hankala ja taloudellisesti raskas alan yrityksille. Tehtaat pyörivät nyt täydellä kapasiteetilla ja viime vuosien ”pikatilauksiin” tottuneet rakennusliikkeet ovat vaikeuksissa, elleivät tilaa elementtejä riittävän aikaisin. Tilauskannat ovat kasvaneet kevään kuluessa ja seinäelementtien tuotanto on myyty marras-joulukuulle asti. Kevättalven tilauskirjat ovat tyhjät, joten kausityöttömyyden torjumiseksi tulisi asuntotuotanto saada jatkumaan tasaisena ja nykytasollaan ensi vuonnakin” kertoo erittäin vaihtelevista suhdannenäkymistä RT:n Betoniteollisuus-jaoston johtaja Olli Hämäläinen.

Lisätiedot:
Tuoteteollisuus-toimialan johtaja Juha Luhanka,  puh: 050414 0084
Betoniteollisuus-jaoston johtaja Olli Hämäläinen, puh:  050 1513


Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus.fi