TIEDONHALLINTA TEHOSTAA RAKENTAMISTA JA ALAN KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ

Käynnistyvä Tuotetietopankki –hanke mahdollistaa 100 miljoonan vuotuiset säästöt RaSi ry (Rakennus- ja sisustustarvikekauppa) ja Rakennusteollisuus RT ry käynnistävät laajan tuotetietopalvelun kehittämishankkeen, joka perustuu RaSin pari vuotta vanhaan rakennus- ja sisustustarvikealan perustuotetietopankkiin. Kehittämiseen on saatu alan yritysten ohella Tekesiltä voimakas taloudellinen tuki. ”Tuotetietopankin sisältöä kehitetään siten, että siinä otetaan huomioon koko prosessin eli rakennuttamis-, suunnittelu- ja tuotantovaiheen sekä hankinnan, logistiikan, tuotannonohjauksen ja käyttövaiheen keskeiset tietotarpeet. Palvelu luo pohjan rakentamisen logistiikan laajalle kehittämiselle ja arvioidut vuotuiset kustannussäästöt voivat olla 100 miljoonan luokkaa”, toteaa projektin johtaja Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT:stä.

Suomi eturivin maita rakentamisen tiedonhallinnan kehittämisessä Suomessa on voimakkaasti panostettu rakennusalan tiedonhallinnan kehittämiseen viime vuosikymmeneltä lähtien. Nyt käynnistyvä hanke jatkaa Rakennusteollisuus RT:n ProIT –hanketta, jossa kehitettiin rakennusten tuotemallipohjaista suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Pro-IT:n tavoite oli, että rakennuksen kolmiulotteinen tuotemalli palvelee tietolähteenä mahdollisimman hyvin prosessin eri osapuolia. Toinen Pro IT -projektin keskeisimmistä tavoitteista oli tiedonsiirron saaminen sujuvammaksi IFC- tiedonsiirtostandardilla, jonka kautta eri suunnittelijoiden tuotemalleja on voitu yhdistää. Tuotetietopankki perustuu RaSi ry:n koodipankkiin, joka on alan yhteinen työkalu tiedonsiirron kehittämiseksi. Sieltä löytyy jo nyt looginen tuoteryhmittely ja noin 50.000 tuotteen tuotenimikkeistö, tuotetiedot ja toimittajatietoja. Sen pohjalta on tavoitteena kehittää rakentamisen eri prosesseja palveleva tuotetietopalvelu, joka tulee sisältämään kaikkien keskeisten rakennusmateriaalien tiedot sekä myös projektikohtaisesti suunniteltavien tuotteiden perusominaisuudet. Palvelun sisältöä kehitetään siten, että nykyisen kaupan tarpeiden lisäksi rakennuttamisen, suunnittelun, tuotannon, hankinnan, logistiikan ja tuotannonohjauksen sekä käyttövaiheen keskeiset tietotarpeet määritellään tuoteryhmäkohtaisesti ja niille luodaan sijainti tuotetietopankissa. Tällöin prosessin eri vaiheissa ja sovelluksissa voidaan tehdä hakuja pankista tai käyttää pankin tietokantoja sovelluksissa. Tuotetietopankissa oleva EAN -tuotekoodi luo edellytykset materiaalien tunnistamiseen ja historiatiedon hallintaan esimerkiksi huoltokirjasovelluksissa. Hanke hyödyntää Pro IT -projektissa kehitettyä tuotemallipohjaista suunnittelu – toteutusprosessia ja luo edellytykset mallintamisen tehokkaalle hyödyntämiselle käytännössä. Tuotetietopankkia ja tuotetietoa tullaan linkkien kautta käyttämään myös Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennustieto Oy:n yhteistyönä tehtävässä ja julkaistavissa tuoterakennekirjastoissa. Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt 100 miljoonan luokkaa Tuotekoodien ja tuotetietopankin laaja käyttöönotto tehostaa merkittävästi rakennusteollisuuden toimintaa ja lisää edellytyksiä rakennusliikkeiden, tuoteteollisuuden ja kaupan yritysten tiiviimpään verkostoitumiseen. Suurimmat hyödyt saadaan rakentamisen logistiikan tehostumisesta. Tuotekoodeihin perustuvassa toimintatavassa manuaalisista tiedonkäsittelyä automatisoidaan ja pelkästään hankintatoiminnan työajan säätötavoitteeksi voidaan asettaa 20 %:a, mikä vastaa yli 10 miljoonan euron palkkakustannusten säästöä rakennusteollisuudessa. Kun otetaan huomioon yleiskustannukset sekä tuoteteollisuuden ja kaupan toimihenkilöiden työn tehostuminen, on kustannussäästö vähintään kaksinkertainen. Logistiikan kokonaiskustannukset ovat suomalaisissa yrityksissä n. 10 % liikevaihdosta. Tuotetietopankin käyttöönotto luo pohjan rakentamisen logistiikan laaja-alaiselle kehittämiselle ja uusille toimintatavoille. Jos logistiikan kokonaiskustannuksia voidaan pidemmällä aikajänteellä alentaa esim.10 %:a, vastaa se tämän hetken kustannuksilla noin 90 miljoonan euron kustannussäästöä rakennusteollisuudessa. Projekti valmistuu vuoden 2007 alkupuolella Tähän vuoden kestävään tuotetietopankin kehityshankkeeseen osallistuvat RaSi ry, RT:n talonrakennusurakoitsijat ja neljä tuoteteollisuustoimialaa sekä puutuoteteollisuutta edustava WoodFocus Oy. Näiden osapuolten ja Tekesin panokset vuoden aikana ovat runsaat 300.000 euroa. Hankkeessa toimii konsulttina TT Arto Kiviniemi, joka on nimetty VTT:n Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tutkimusprofessoriksi. Rakentamisen logistiikan kehitystutkimuksen vastuullinen tutkija on Markku Kiviniemi VTT:ltä. Lisätietoja antavat Projektin johtaja DI Ilkka Romo, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 520 1596, toimitusjohtaja Kari Kulmala, RaSi ry, puh 09 4315 6480; email: kari.kulmala@rasi.net RaSi ry:n nykyiseen tuotetietopankkiin voi tutustua osoitteessa www.rasi-tieto.fi. Lisätietoja hankkeen taustasta myös ProIT -hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi/proit. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n internetsivuilla osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.