Ulkomainen rakennustyövoima kasvussa – myös suomalaisrakentajien työllisyys parantunut

Rakennusalalla työskentelevien ulkomaalaisten määrä on kaksinkertaistunut Suomessa neljän vuoden aikana. Rakennusteollisuus RT ry:n tuoreen jäsenkyselyn mukaan ulkomaalaisten osuus koko maassa on nyt noin 15 prosenttia talonrakentamistyömaiden työvoimasta. Voimakkainta kasvu on ollut Uudellamaalla, jossa myös rakentajien työttömyysaste on maamme alhaisin, alkusyksystä noin 4 prosenttia. Heikoin työllisyystilanne on puolestaan pohjoisessa Suomessa, jossa ulkomaalaisten osuus on pysynyt lähes olemattomana.

”Ulkomainen työvoima näyttää paikkaavan suomalaisia tekijöitä etenkin siellä mistä näistä on puutetta. Täystyöllisyyteen esimerkiksi Uudellamaalla on käytännössä mahdoton päästä, koska työnhakijoiden osaaminen ja tarjolla olevat työtehtävät eivät aina kohtaa tai hakijoiden työkyky voi olla heikentynyt. Lisäksi alueittaiset erot ovat suuria. Tänä päivänä reissumiehet tulevat entistä harvemmin muualta Suomesta ja yhä useammin muista maista”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Työllisyystilanne on parantunut tänä vuonna rakentamisen elpymisen myötä, ja rakennusalan työttömien työnhakijoiden määrä koko Suomessa on 12 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Luvut käyvät ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön lokakuisesta työllisyyskatsauksesta.

Tarmo Pipatti muistuttaa, että taantuman jälkeen vasta asuntorakentaminen on palautunut normaalitasolle, mutta muilla rakentamisen alueilla ollaan vielä jäljessä. ”Kunhan rakentaminen vilkastuu, työvoimapula vetää meille lisää ulkomaalaisia varsinkin Etelä-Suomeen. Alalta poistuu vuosittain noin
5 000 osaajaa eläkkeelle, eivätkä uudet, pienet ikäluokat riitä täyttämään vajetta. Jäsenyrityksemme enteilivätkin kyselyssämme ulkomaisen työvoiman yleistyvän lähivuosina entisestään.”

Ulkomainen työvoima tuo mukanaan myös haasteita niin työmaiden toimintaan kuin viranomaisillekin. Ulkomaalaisista valtaosa työskentelee aliurakointiyrityksissä, jolloin pääurakoitsijan työnjohto ei usein edes tiedä mitä kaikkia kansallisuuksia työmaalle on tulossa. Kielivaikeudet voivat tuottaa työturvallisuus- ja laatuongelmia, varsinkin sellaisilla työmailla, joissa ei ole ulkomaalaisten opastamiseen vakiintuneita käytäntöjä ja kokenutta työnjohtoa. Helpottaakseen monikulttuurista yhteistyötä rakennusalan työmarkkinajärjestöt, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja Toimihenkilöunioni, ovat yhdessä laatineet rakennusalalle eettiset ohjeet. Niissä kiinnitetään huomiota esimerkiksi syrjinnän ehkäisemiseen ja työturvallisuuden ylläpitämiseen.

”Vierasmaalaisten suuri osuus rakennusalalla on pysyvä ilmiö monissa Euroopan maissa. Meidän onkin ennen kaikkea mietittävä sitä, miten toimimme ulkomaalaisten kanssa hallitusti suomalaisessa järjestelmässä. Jotta ulkomaalaiset eivät saisi ansiotonta etua, on varmistettava, että he noudattavat suomalaisia työehtoja ja maksavat veronsa. Viranomaisvalvonnan lisääminen on välttämätöntä, ja valvonnan helpottamiseksi meidän tulee saada rakennusalalle pakolliseksi urakoitsija- ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus sekä veronumerojärjestelmä ”, Tarmo Pipatti painottaa.

Rakennusteollisuus RT toteutti talonrakennustoimialan jäsenyrityksilleen työvoimakyselyn nyt neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Tulokset muodostavat läpileikkauksen työmaiden työvoimasta marraskuun alussa. Yrityksiltä tiedusteltiin muun muassa niiden työmaiden ja työntekijöiden määrää sekä työvoiman rakennetta kyseisellä hetkellä. Kyselyyn vastasi 220 yritystä, joilla oli käynnissä lähes 2 000 työmaata ja niillä töissä noin 22 000 työntekijää. Koko talonrakennusalan työmailla arvioidaan olevan yhteensä noin 100 000 työntekijää. Luku ei sisällä toimihenkilöitä eikä yrittäjiä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT, puh.
Työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT, puh. 0500 300 990 ja
Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642

Liitteet: Tietoa kyselystä ja kyselyn tulokset alueittain

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus

 

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.