20 vuotta vähäpäästöisten tuotteitten luokitusta

RTS:n myöntämä M1-merkki täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja se kertoo rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteitten vähäpäästöisyydestä ja puhtaudesta. Rakennustietosäätiö RTS:llä on tavoitteena hyvä sisäilmasto, joka syntyy edistämällä vähäpäästöisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöä.

Tutkitusti puhtaampaa sisäilmaa

Luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 - luokiteltavat tuotteet

  •  rakennusmateriaalit
  •  kiintokalusteet, kuten keittiökaapit, tasot, ovet 
  •  päällystämättömät huonekalut, kuten lipastot, hyllyt, tuolit ja kaapit 
  •  uutena kategoriana työtuolit

Puhdasta tuloilmaa

RTS:n ilmanvaihtotuotteitten puhtausluokituksen tavoitteena on hyvä sisäilmasto edistämällä tuloilman puhtauden takaavien tuotteiden kehittämistä ja käyttöä. M1-merkki kertoo tuotteen puhtaudesta.

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on osa Sisäilmastoluokitus 2008 –kokonaisuutta. Puhtausluokitelluilla ilmanvaihtotuotteilla tarjotaan sisätiloissa oleskeleville entistä parempaa tuloilmaa. Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus perustuu tuotteille asetettuihin yleisiin ja tuoteryhmäkohtaisiin vaatimuksiin.

Ilmanvaihtotuotteitten puhtausluokitus M1 - luokiteltavat ilmanvaihtotuotteet

  •  ilmanvaihtokanavat ja niiden osat
  •  sulku-, säätö- ja palopellit
  •  päätelaitteet
  •  ilmansuodattimet
  •  äänenvaimentimet

Ilmanvaihtotuotteiden luokituksessa on vain yksi puhtausluokka, M1. 

Luokitus on vapaaehtoista

Luokitustoiminta on vapaaehtoista eikä perustu viranomaismääräyksiin, mutta Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL suosittelevat jäsenilleen luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.  Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiön päätoimikunta Sisäilmastoluokitus (PT17). Siinä ovat edustettuina rakennustuoteteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat, viranomaiset ja muut alan asiantuntijat. Luokitushakemusten käsittely tapahtuu toimikunnan valitsemassa erillisessä puolueettomassa luokitustyöryhmässä.

Lue lisää m1.rts.f1

Lisätietoja: Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustietosäätiö RTS sr., laura.sariola@rakennustieto.fi, puh: 040 832 5750.

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka 52 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Avainsanat:

Tilaa

Pikafaktat

M1-luokitus 20 vuotta!
Tweettaa