Hyvällä tilojen suunnittelulla ja siivouksella voidaan vähentää infektioiden leviämistä rakennetussa ympäristössä

Tilaaja ja suunnittelija tekevät muun muassa sairaalan, terveyskeskuksen, koulun ja päiväkodin rakennushankkeessa monia valintoja, joilla on vaikutusta sisätiloissa infektioiden leviämiseen ja torjuntaan. Myös tilojen siivouksella ja huollolla on iso merkitys tilojen hygieenisyydelle niiden elinkaaren aikana. 

Rakennustiedon uusi hygieniaohjesarja antaa perustietoa infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen estämisestä, suunnitteluohjeita hygieenisten sisätilojen toteuttamiseksi sekä tietoa hygieenisen sisätilan siivoukseen ja huoltoon. Puhdas sisätila on turvallinen ja tilojen jokapäiväisen puhdistettavuuden ja siivottavuuden tulee olla hyvä. 

Hygieenisen sisätilan perusteista, tilasuunnittelusta ja ylläpidosta on laadittu seuraavat ohjeet:

RT 91-11249 Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet (LVI 05-10598, SIT 08-610117, KH 60-00621)

RT 91-11250 Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu (LVI 05-10599, SIT 08-610118, KH 60-00622)

KH 60-00632 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto (RT 18-11267, LVI 05-10605)

Ohjeet on laadittu Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimikunnassa ja osana Satakuntaliiton rahoittamaa Hygieniasta liiketoimintaa (HygLi) -hanketta. 

Materiaalivalinnoilla on tutkitusti merkitystä infektioiden ehkäisyssä

Hygienian kulmakiviä ovat perinteisesti olleet hyvä käsihygienia ja riittävä siivous. Näiden lisäksi kiinteistöissä kannattaa tutkimusten mukaan hyödyntää erilaisia rakennusteknisiä ratkaisuja taistelussa mikrobeja vastaan, esimerkiksi kosketusvapaita ratkaisuja tai mikrobeja tuhoavia pinnoitteita.

Sisäympäristön terveellisyys ja turvallisuus korostuvat etenkin tiloissa, joissa on paljon ihmisiä tai ihmisiä, joilla vastustuskyky on heikentynyt tai vielä kehittymätön (sairaat, vanhukset, lapset). Ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä infektioiden ehkäisy ja hallinta ovat merkittäviä hyvinvointi- ja kustannustekijöitä koko yhteiskunnalle. Myös antibioottiresistenttien bakteerikantojen kehittymisestä kannetaan nykyisin huolta.  

Rakennustieto tarjoaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa ja ratkaisuja ammattilaisille.

HygLi-hanketta (http://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/tutkimus/vesi-instituutti-wander/hygli-ja-hygtech/) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-instituutti WANDER yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa. Hanketta on rahoittanut Satakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahoituksella (EAKR).

 

Tule kuulemaan lisää ja vaihtamaan ajatuksia asiantuntijoiden kanssa

Lisätietoja:

Rakennustieto: Kari Laine, projektipäällikkö, kari.laine@rakennustieto.fi, puh. 040 587 6288 

HygLi-hankkeen projektipäälliköt: Riika Mäkinenriika.makinen@samk.fi, puh. 044 710 3064 ja Tiina Mäkitalo-Keinonentiina.makitalo-keinonen@utu.fi, puh. 050 577 3042.

Tilaa