Infrarakentajan sopimusopas

Tiivistä tietoa infra-alan sopimuksista urakoitsijalle ja tilaajalle!

Kirja kokoaa yksiin kansiin infra-alan keskeisimmät sopimukset, sopimusasiakirjojen sisällön sekä sopimuksen syntymisen ja tulkinnan. Sen avulla selviää, miten sopimuksellisia ongelmatilanteita on mahdollista välttää.  Kirjassa käsitellään myös aliurakointia, lakisääteisiä velvoitteita työmaalla, työyhteenliittymiä, kuluttajille tehtäviä töitä ja kauppasopimuksia. Samoin työoikeudelliset sopimukset ja paikallinen sopiminen käydään läpi.

Infrarakentajan sopimusopas on kattava tietopaketti kaikille infra-alalla toimiville yrityksille ja alan opiskelijoille. Siinä otetaan huomioon erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sopimustoimintaan liittyvät tarpeet. Keskeisimmät infra-alan lomakkeet ovat kirjan liitteenä.

Kirjan kirjoittajat työskentelevät INFRA ry:ssä. Heillä on runsaasti kokemusta infra-alan yritysten neuvonnasta ja käytännön ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.

Tiina Olin, Mika Kortene
Infrarakentajan sopimusopas
Rakennustieto Oy, 2015
ISBN 978-952-267-105-9
140 s.
55 € (sis. alv)

Lisätietoja:

Tiina Olin, lakimies, INFRA ry, puh. 050 452 6633, tiina.olin@infra.fi

Lehdistökappaleet: Virve Riikonen, Rakennustieto Oy. virve.riikonen@rakennustieto.fi, puh. 050 3827 378

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme http://rakennustieto.materiaalipankki.fi hakusanalla sopimusopas.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit