InfraRYL uudistuu päällys- ja pintarakenteiden osalta

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Päällys- ja pintarakenteet
-kirja on ilmestynyt. Siinä esitetään Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Ratarakenteita käsittelevään osaan on tullut uuden nimikkeistön mukaisesti 21 uutta lukua. Kasvillisuusrakenteita käsittelevässä osassa ilmestyy uutena lukuna Kuntta. Muut teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. InfraRYL sisältää infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan.

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset -julkaisussa luotiin infra-alalle ensimmäistä kertaa yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Julkaisu ilmestyi sekä painettuna kirjana että tietokantapohjaisena verkkopalveluna. Kirjan uudistettu painos ilmestyi 2010, minkä jälkeen sen sisältöä on päivitetty Rakennustiedon maksullisessa verkkopalvelussa. Myös InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet -osa on päivitetty verkkopalveluun.

Kiviainesstandardit eli materiaalivaatimukset ovat muuttuneet. Päivitystyön aikana todettiin päivityksiä tarvittavan myös kelpoisuuden osoittamisessa ja CE-merkintää koskevien vaatimusten täsmentämisessä. Samalla yhtenäistettiin tie- ja ratarakenteita koskevat vaatimukset soveltuvin osin. Vanha InfraRYLin ykkösosa jakautuu nyt päivityksessä kahtia. Vanhassa ykkösosassa oli jaksot 10 000 ja 20 000. Nyt ilmestyvässä Päällys- ja pintarakenteet -osassa on jakson 20 000 luvut ja vuoden vaihteessa ilmestyvässä osassa Maa-, pohja- ja kalliorakenteet on jakson 10 000 luvut. Nykyisen laajan ykkösosan jakaminen kahtia helpottaa julkaisun käyttöä. Jatkossa kirjat julkaistaan jaksojen mukaan nimettyinä, kuten ne on esitetty InfraRYLin verkkoversiossa.

InfraRYLin laadintaan on osallistunut suuri joukko parhaita asiantuntijoita alan keskeisistä organisaatioista. Infra-alan yhteinen hyväksyntä sisällölle on varmistettu laajoilla, avoimilla lausuntokierroksilla.

Lue lisää InfraRYL-toimikuntatyöstä blogistamme: https://tietorakentaalaatua.net/2017/05/08/infraryl-syntyy-arvokkaana-toimikuntatyona/ 

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle: Katri Metsomäki, Rakennustieto Oy, etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, puh. 045 7731 0351

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme: http://bit.ly/infraryl_paallys_kansi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat: