Innovaatiot ja kestävä kehitys tekevät tuloaan julkiseen rakentamiseen

Report this content

Uudet työkalut tehostavat kuntien rakennushankintoja

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut uusi hankintalaki ja laadukkaamman julkisen rakentamisen tueksi kehitetyt työkalut avaavat uusia näkökulmia kuntien rakennusinvestointeihin. Kunnat voivat nyt edistää hankinnoissa entistä paremmin yhteiskunnallisia tavoitteitaan, kuten kestävää kehitystä.

Ympäristöministeriö, Rakennustieto, Kuntaliitto, Rakli, SKOL ja Kuntarahoitus vievät parhaillaan läpi yhdeksän kaupungin seminaarikiertuetta, jossa esitellään uuden hankintalain lisäksi julkisten hankintojen työkaluksi kehitettyä Rakennustiedon uutta RT-ohjesarjaa, ympäristöministeriön vähähiilisyyden kriteereiden opasta, vihreää rahoitusta sekä kestävän kehityksen mukaista rakentamista edistävää kotimaista RTS-ympäristöluokitusta. Puoli päivää kestävät tilaisuudet ovat maksuttomia ja suunnattu ensisijaisesti kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten tahojen rakennuttajille, hankinta-asiantuntijoille sekä julkisiin rakennushankkeisiin osallistuville yrityksille.

Kunnat ovat yhdessä jopa valtiota suurempi rakennuttaja, joten kuntien hankintojen tehostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa on tärkeää, koska rakennettu ympäristö on valtava resurssien kuluttaja. Ympäristöministeriön tuoreet julkaisut Vihreän julkisen rakentamisen hankintaopas ja Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit kertovatkin, miten uudella hankintalailla voidaan edistää ympäristöä säästäviä julkisia rakennushankkeita.

– Yli puolet maapallon raaka-aineista kuluu rakentamiseen. Kaupungeissa käytetään kaksi kolmasosaa maapallon primäärienergiasta ja aiheutetaan kaksi kolmasosaa hiilidioksidipäästöistä. Olisi hienoa, jos Suomeen syntyisi ympäristömyönteisen suunnittelun ja rakentamisen osaamista, jolle on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää myös maailmanlaajuisesti, sanoo erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Uusia työkaluja laadun ja tuottavuuden kehittämiselle

Rakennustiedon uudet RT-ohjeet puolestaan jäsentävät hankintaprosessin keskeisiä vaiheita ja hankintalain sisältöä havainnollisilla kuvilla ja etenemiskaavioilla. Hankintaprosessin eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä ja vaadittavista dokumenteista on tehty selkeitä muistilistoja. Ohjeissa avataan myös esimerkiksi tarjousten arvioinnin suunnittelua, jolla on suuri vaikutus hankintamenettelyn onnistumiseen, sekä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaa. Tavoitteena on auttaa kaikkia osapuolia keskittymään hankinnassa olennaisiin asioihin.

– Hankintalakisarja auttaa hyödyntämään uuden hankintalain mahdollisuuksia, kuten markkinakartoitusta ja innovaatiokumppanuutta. Se tuo myös tarjoajille ymmärrystä hankintalaista ja julkisen tilaajan prosessista, mikä varmasti osaltaan edistää yhteistyötä. Viime kädessä tämän työkalupakin tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön laatua ja tuottavuutta, joita me kaikki varmasti omalla tekemisellämme tavoittelemme, toteaa liiketoimintajohtaja Jaana Matilainen Rakennustiedon Tietopalveluista.

Seminaarikiertueen seuraavat kaupungit ovat Kouvola 23.3.2018 ja Pori 10.4.2018.

Lisätiedot

Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja, tietopalvelut, Rakennustieto Oy

puh. 040 508 0985

jaana.matilainen@rakennustieto.fi

Lue lisää aiheesta >  https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/tyokaluja-julkisen-rakentamisen-hankintoihin-tiedote-090318.html.stx

Tutustu Hankintalakisarjaan RT Tietoväylässä > http://rt.rakennustieto.fi/

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

 

Avainsanat: