Jukka Lyytinen Rakennustiedon liiketoimintajohtajaksi

Kirjat ja lehdet –yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty 9.3.2015 alkaen FM Jukka Lyytinen, 46.

Jukka Lyytinen vastaa kirjoista ja lehdistä sekä Rakennustiedon kirjakauppojen ja verkkokirjakaupan (www.rakennustietokauppa.fi) valikoimista ja välitettävistä tuotteista. Hän raportoi toimitusjohtaja Pasi Hulkkoselle. Lyytinen siirtyy Rakennustietoon Suomen Rakennusmedian toimitusjohtajan tehtävistä. Sitä ennen hän on toiminut INFRA ry:n viestintäpäällikkönä ja erilaisissa kustannusalan tehtävissä, mm. Rakennustiedossa Locus-lehden päätoimittajana.

Jukkaan saa yhteyden: jukka.lyytinen@rakennustieto.fi.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia