Julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15: buildingSMART Finlandin Talotekniikkakysely 2015

Report this content

BuildingSMART Finland on toteuttanut Talotekniikkakysely 2015:n. Kyselyssä kartoitettiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mielipiteitä talotekniikan (TATE) tietomallinnuksen tilasta Suomessa.

Kyselyn tulokset julkaistaan perjantaina 27.11. klo 13-15 Rakennustiedossa, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki, pidettävässä julkistustilaisuudessa sekä buildingSMARTin internet-sivuilla www.buildingsmart.fi.

Kyselyn tulosten perusteella tullaan kehittämään buildingSMART Finlandin toimintaa seuraavien vuosien aikana. Erityisesti tulokset huomioidaan buildingSMART Finlandin Talotekniikkaryhmän vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

BuildingSMART Finland (www.buildingsmart.fi) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on auttaa rakennusalan yrityksiä tunnistamaan tietomallinnuksen hyödyt ja auttaa niitä soveltamaan tietomallinnusta liiketoimintansa kehittämisessä.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen.

Lisätietoa:

Anna-Riitta Kallinen                                                                        Tero Järvinen

toimintakoordinaattori                                                                      talotekniikan toimialaryhmän puheenjohtaja

buildingSMART Finland                                                                  buildingSMART Finland

p.040-770 9799                                                                               p. 050 323 2934

anna-riitta.kallinen@gravicon.fi                                                     tero.jarvinen@granlund.fi

www.buildingsmart.fi

Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART/Gravicon Oy

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Talotekniikkakysely 2015 julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15
Tweettaa