Julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15: buildingSMART Finlandin Talotekniikkakysely 2015

BuildingSMART Finland on toteuttanut Talotekniikkakysely 2015:n. Kyselyssä kartoitettiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mielipiteitä talotekniikan (TATE) tietomallinnuksen tilasta Suomessa.

Kyselyn tulokset julkaistaan perjantaina 27.11. klo 13-15 Rakennustiedossa, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki, pidettävässä julkistustilaisuudessa sekä buildingSMARTin internet-sivuilla www.buildingsmart.fi.

Kyselyn tulosten perusteella tullaan kehittämään buildingSMART Finlandin toimintaa seuraavien vuosien aikana. Erityisesti tulokset huomioidaan buildingSMART Finlandin Talotekniikkaryhmän vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

BuildingSMART Finland (www.buildingsmart.fi) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on auttaa rakennusalan yrityksiä tunnistamaan tietomallinnuksen hyödyt ja auttaa niitä soveltamaan tietomallinnusta liiketoimintansa kehittämisessä.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen.

Lisätietoa:

Anna-Riitta Kallinen                                                                        Tero Järvinen

toimintakoordinaattori                                                                      talotekniikan toimialaryhmän puheenjohtaja

buildingSMART Finland                                                                  buildingSMART Finland

p.040-770 9799                                                                               p. 050 323 2934

anna-riitta.kallinen@gravicon.fi                                                     tero.jarvinen@granlund.fi

www.buildingsmart.fi

Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART/Gravicon Oy

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Talotekniikkakysely 2015 julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15
Tweettaa