KH-ohje Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu on ilmestynyt

Uusi Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisema ohje opastaa asunto-osakeyhtiötä (taloyhtiötä) laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman. Korjausrakentamishankkeiden kustannukset muodostuvat pääosin rakentamisvaiheessa, mutta ne määräytyvät lähes kokonaan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelu on tärkeä vaihe, koska siinä tehdään kustannuksia sitovia päätöksiä. Asunto-osakeyh­tiön hallinnon onkin kiinteistön ylläpitovaiheessa panostettava erityisesti hankkeiden val­misteluun ja hankesuunnitteluun.

Kasvava korjausrakentamisen määrä on asunto-osakeyhtiöille suu­ri haaste, etenkään kun hallituksen jäsenet tai osakkaat eivät usein ole kiinteistö- tai rakennusalan ammattilaisia. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta vastaaville ja korjaushankkeisiin osallistuville, ja siinä annetaan tietoa, miten yhtiö voi valmistautua korjaushankkeeseen.

Ohjeessa selvitetään, miten tarvekartoituksen avulla jo ennen hankesuunnittelua asunto-osakeyhtiön kiinteistönpidossa voidaan ottaa huomioon tulevat korjaukset. Yhtiö määrittelee itselleen kiinteistöstrategian, joka määrittelee, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.

Hankesuunnitelmassa määritellään korjauksen tavoitteet ja esitetään eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ohjeessa hankesuunnittelua käsitellään organisoinnin ja suunnittelun näkökulmasta. Organisoinnissa selvitetään eri osapuolia ja niiden tehtäviä. Hankesuunnitteluun kuuluvat alustavat toteutusmuotojen selvitykset, joita selvitetään lyhyesti. Ohjeessa kerrotaan hankesuunnitelman hyväksyttämisestä ja annetaan lista hankesuunnitelmassa mainittavista asioista.

Ohjeessa otetaan esiin myös hanketukiryhmän perustaminen. Yleensä asunto-osakeyhtiön osakkaista koostuvan tukiryhmän tehtävänä on varmistaa, että osakkaiden tahto otetaan huomioon. Yhtiön on hyvä edellyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa vähin­tään yhden tiedotustilaisuuden pitämistä. Tiedotustilaisuus on tärkeä viestinnällinen tapahtuma, jossa osakkaat saavat tietoa soveltuvista vaihtoehdoista ja voivat esittää kysymyksiä han­kesuunnittelijalle.

Ohjeen on laatinut Jari Virran käsikirjoituksen pohjalta Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 363 Taloyhtiön korjaushankkeen hankesuunnitelman laatiminen: Harri Mäkinen Talokeskus Yhtiöt Oy, puheenjohtaja; Juha Kulomäki SKH-Isännöinti Oy; Sebastian Lönnqvist ERAT Arkkitehdit; Juha Salminen Consti Yhtiöt Oyj; Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry; Kari Laine Rakennustieto Oy, sihteeri.

Ohje on julkaistu KH 90-00593-, RT 18-11220- ja LVI 03-10577-ohjeina, jotka sisältyvät Rakennustiedon kyseisten tietopalvelujen tilauksiin. Ohjeen voi myös ostaa rakennustietokauppa.fi-verkkokaupasta. 7 sivua, 20 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja ja lehdistökappaleet ohjeesta: Kari Laine, Rakennustieto Oy, kari.laine@rakennustieto.fi. Puh. 040-5876288

www.rakennustieto.fi.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi