Kohti ympäristötietoista rakentamista

Uusi RTS rakennushankeen ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat toteuttaa ja innovoida ympäristötietoista rakentamista Suomen oloihin kehitetyllä ympäristöluokitusjärjestelmällä. Järjestelmä koostuu RT-hankeohjaustyökalusta ja RTS-ympäristöluokitussertifikaatista. RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus on ensiesittelyssä FinnBuild-messuilla Rakennustiedon osastolla 6f98 sekä Tietokahvila 7:ssä torstaina 13.10. klo 15:00.

Ympäristön ja tehokkuuden huomioimista rakentamisessa arvostavat niin asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen ja kiinteistön alemmat käyttökustannukset toimivat kannustimena panostaa ympäristötekijöihin rakennusten suunnittelussa. Ympäristö-näkökohtien huomioiminen rakennusvaiheessa vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Ympäristön huomioiva rakennus säästää vettä ja energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja säästää rahaa elinkaarensa aikana.

RT hankeohjaustyökalu on Suomen oloihin soveltuva tehokas ja edullinen työkalu kestävän kehityksen mukaiseen rakennushankkeen ohjaukseen ja ympäristöluokitukseen. RT-hankeohjaustyökalu on kevyt Suomen oloihin sopiva verkkopohjainen työkalu, joka yhdessä RTS-ympäristöluokitussertifioinnin kanssa muodostaa
RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus -järjestelmän.

Työkalu soveltuu monen tyyppisiin ja kokoisiin hankkeisiin

RT-hankeohjaustyökalu soveltuu uudisrakennus-, peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutoshankkeisiin. Samoin sillä voi ohjata erityyppisten ja -kokoisten rakennusten hankkeita, kuten toimisto- ja liikerakennukset, asuinrakennukset, majoitusrakennukset sekä opetus- ja päiväkotirakennukset.

Luokituskriteerit ohjaavat ympäristötietoisempaan rakentamiseen

RT-hankeohjaustyökalussa on valmiiksi luokituskriteerit ja mittarit, joiden avulla hanketta ohjataan ympäristötietoisempaan rakentamiseen. Työkalussa kriteerit on valmiiksi pisteytetty, hanketyökalun käyttäjä valitsee työkalusta kullekin pisteelle sovitun painoarvon. Painoarvon perusteella määräytyy tavoitetila, lisäksi hankkeelle määritellään potentiaali. Luokituskriteerit jakautuvat 5 kategoriaan: Prosessi, Talous, Energia ja ympäristö, Sisäilma ja terveellisyys sekä Innovaatiot.

RTS-ympäristöluokitussertifikaatti tuo läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta

Sertifikaatti kertoo, että rakennushankkeessa on noudatettu hyvää ja ympäristönäkökohdiltaan kestävää rakennus- ja kiinteistönpitotapaa. RTS-ympäristöluokitus nostaa rakennuksen arvoa. Puolueeton kolmannen osapuolen auditointi tuo läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Auditoijamme ovat koulutettuja ja testattuja ja osa myös turvaluokiteltuja. Hankkeen auditoinnista ja sertifioinnista vastaa Rakennustietosäätiö RTS sr.

RTS rakennushankkeen ympäristöluokitusta kehittämässä ollut Senaatti-kiinteistöt on pilotoinut työkalua syksyllä 2016 ja aikoo käyttää työkalua vuoden 2017 alusta kaikissa projekteissaan. Senaatti pyrkii laajentamaan työkalun käyttöä myös alihankkijoittensa keskuuteen. Työkalun käyttöön liittyvät koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä Green Building Councilin kanssa syksyn 2016 aikana.

Lisätietoja:
Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustietosäätiö RTS sr., laura.sariola@rakennustieto.fi, puh: 040 832 5750
Johtava asiantuntija Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt,
jukka.riikonen@senaatti.fi, puh: 040 013 7554

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka 52 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

RTS rakennushankkeen ympäristöluokitus esittelyssä Rakennustiedon FinnBuild-messuosastolla 6f98 ja Tietokahvila 7:ssä 13.10. klo 15:00
Tweettaa