KorjausRYL - Yleiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

Valmisteilla oleva KorjausRYL-sarja yhtenäistää korjausrakentamisen laatuvaatimuksia ja helpottaa korjaushankkeiden tilaamista, suunnittelua ja toteutusta. KorjausRYL-sarjan ensimmäinen osa antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle. Esittelemme KorjausRYLiä FinnBuild-messuilla perjantaina 14.10. klo 10-11, seminaarisali 306.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYLin keskeisenä tavoitteena on kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen avulla tarjota käytännön työkaluja hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen -julkaisussa esitetään laatuvaatimuksia ja niihin liittyviä ohjeita yleisimmille kiinteistöissä tarvittaville kuntoarvioille ja -tutkimuksille. Onnistuneet korjaushankkeet perustuvat hyvin tehtyihin kuntotutkimuksiin ja muihin esiselvityksiin. Selvitysten avulla muodostetaan käsitys tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja niiden laajuudesta.

Esiselvitysten laatuvaatimukset on jaettu neljään aihealueeseen:
• rakennus ja alue
• rakennus- ja tilaosat
• talotekniikka
• sisäilmasto.

Laatuvaatimuksia on esitetty tutkimuskokonaisuuksille ja yksittäisille menetelmille.

KorjausRYL on työväline laadun määrittämiseen tutkimusten tilaajille ja tekijöille. Se toimii myös työvälineenä hankkeen kaikille osapuolille tutkimusten laadun todentamisessa.

Julkaisussa käsitellään myös purkamisen suunnitelmien laadintaa, säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksia, rakennusosien ja rakenteiden purkamista, toimenpiteitä purkutöiden päästöjen hallintaan, toimenpiteitä purkujätteelle sekä erillisenä työvaiheena tehtävää haitallisten aineiden purkamista.

Lisätietoja:
arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS sr,
petri.neuvonen@rakennustieto.fi, puh. 040 700 7862
projektipäällikkö Heta Timonen, Rakennustieto Oy,
heta.timonen@rakennustieto.fi, puh. 045 7732 4650
projektipäällikkö Olli-Pekka Kari, Rakennustieto Oy,
olli-pekka.kari@rakennustieto.fi, puh. 040 451 7702

KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen
Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2016
ISBN 978-952-267-167-7
268 s.
275 €. Ennakkohintaan 31.10. saakka 245 € (sis. alv).
Ilmestyy syksyllä 2016. Julkaistaan myös E-kirjana.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

KorjausRYL esittelyssä Rakennustiedon FinnBuild-seminaarissa 14.10. klo 10-11
Tweettaa