Legendaarinen kirjasarja päättyy - viimeinen Rakentajain kalenteri on nyt julkaistu

Rakentajain kalenteri 2018 päättää tyylikkäästi yli sata vuotta yhtäjaksoisesti julkaistun Rakentajain kalenteri -kirjasarjan. Nyt julkaistun nahkakantisen, kooltaan ja ulkoasultaan alkuperäistä kalenteria muistuttavan keräilykappaleen numeroitu painos on jo myyty loppuun.

Viimeinen Rakentajain kalenteri eli vuoden 2018 kalenteri on nyt ilmestynyt. Painetun kirjan numeroitu painos myytiin loppuun jo ennakkotilausvaiheessa, mutta kalenteria saa edelleen e-kirjana.

Rakentajain kalenteria on julkaistu yhtäjaksoisesti yli sata vuotta. Ensimmäinen, vuoden 1917 kalenteri ilmestyi vuoden 1916 lopulla.

– On äärimmäisen hieno kansallinen ponnistus, ettei yhtään vuotta ole jäänyt väliin, vaikka on ollut sotavuosia ja hyvin vaikeita taloudellisia aikoja, sanoo kalenterin päätoimittajana toiminut Anssi Koskenvesa.

Rakentajain kalenterin voikin sanoa olleen mukana rakentamassa satavuotiasta Suomea sen alkutaipaleelta asti. Vanhat kalenterit sisältöineen antavat hienon läpileikkauksen suomalaisen rakennetun ympäristön kehittymisestä. Koskenvesa kuvaileekin artikkelien muodostamaa kirjasarjaa kansallisaarteeksi.

– Viimeinen kalenteri haluttiin tehdä ulkoasultaan ja kooltaan ensimmäistä, vuoden 1917 kalenteria muistuttavaksi. Viimeisen kalenterin artikkeleissa avataan muun muassa Rakentajain kalenterin ja suomalaisen rakentamisen historiaa, mutta suunnataan katsetta myös tulevaan, Koskenvesa kertoo.

Tiedonhaku murroksessa

Anssi Koskenvesan mukaan Rakentajain kalenterin rooli viikoittain tai jopa päivittäin tarvittavana rakennustiedon käsikirjana ja henkilötietohakemistona pysyi melko samanlaisena sen alkuajoista aina 1960-luvulle asti.

– 1960–80-luvuilla sisältö laajeni selvästi, ja kalenteri julkaistiin kahdessa eri
osassa eli käsikirja- ja hakemisto-osina, hän kertoo.

2000-luvulta Rakentajain kalenterin sisältöä on jaettu digitaalisesti e-kirjana sekä kalenterin verkkopalvelussa, jossa on muun muassa artikkeliarkisto sekä linkkejä rakentamisen indekseihin ja organisaatioihin.

Rakentajain kalenteria ovat julkaisseet Rakennustietosäätiö RTS sr ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry. RKL:n puheenjohtaja Ari Autio kertoo digitalisaation olevan suurin syy sille, että kalenterin julkaisu lopetetaan.

Aution mukaan digitalisaatio on muuttanut dramaattisesti tiedonhakua ja siirtänyt sen lähes kokonaan verkkoon. Myös Rakentajain kalenterin rooli on tällä vuosituhannella muuttunut selvästi.

– Kehitys on lisäksi tällä hetkellä niin nopeaa, ettei kukaan pysty ennustamaan, millä tavalla tietoa haetaan ja jaetaan 10 vuoden päästä, hän muistuttaa.

Rakentajain kalenteri 2018 -ekirja on tilattavissa Rakennustiedon verkkokaupasta
www.rakennustietokauppa.fi

Lisätietoja

Anssi Koskenvesa, puh. 040 581 4263, anssi.koskenvesa@mittaviiva.fi

Satu Laine, puh. 0207 476 409, satu.laine@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

On äärimmäisen hieno kansallinen ponnistus, ettei yhtään vuotta ole jäänyt väliin, vaikka on ollut sotavuosia ja hyvin vaikeita taloudellisia aikoja.
Kalenterin päätoimittajana toiminut Anssi Koskenvesa
Rakentajain kalenterin voikin sanoa olleen mukana rakentamassa satavuotiasta Suomea sen alkutaipaleelta asti.
Anssi Koskenvesa