Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirja on päivitetty liitteellä

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä -asetukseen on tullut isoja muutoksia, joiden vuoksi Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirjaan on tehty 62-sivuinen päivitysliite. Liitteessä käydään läpi yksityiskohtaisin sivuviittein lain ja asetuksen viimeisimmät muutokset. Päivitysliitteessä on otettu huomioon muutokset 1.5.2016 saakka. Liitteeseen on myös lisätty uusia oikeustapauksia.

Pykäliin ja selityksiin tehdyt muutokset on sisällytetty päivitysliitteeseen viittaamalla kirjan 4. painoksen sivuihin. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

– Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistaminen (28/2016) ja poikkeamistoimivallan siirtäminen kokonaan kunnille (196/2016) ovat muuttaneet keskeisiä lain rakenteita.

– Rakentamisen valvonnan kannalta tärkeää, suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuksia ym. koskevaa lain muutosta (41/2014) täsmentävät uudet asetukset tulivat voimaan 1.6.2015.

– Lain soveltamisen kannalta keskeinen kuntalaki on uudistettu (410/2015).

Perusteellinen ja käytännönläheinen selitysteos

Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirjassa ja sen päivitysliitteessä käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin lain 16 voimassaolovuoden aikana tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen.

Kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa johdattaa kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen. Kirjan toisessa ja kolmannessa osassa esitetään yksityiskohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet sekä keskeisimmät lain soveltamista ohjaavat oikeustapaukset. Lisäksi kirjassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo, hakusanan mukainen oikeustapaushakemisto, asiahakemisto sekä liiteosassa kaavamerkinnät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi.

Varatuomari, valt. maist., Helsingin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen ja professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja hallinto-oikeuden dosentti Olavi Syrjänen ovat olleet tiiviisti mukana rakennuslainsäädännön uudistamistyössä, lain seurannassa ja käytännön soveltamisessa.

Sekä kirja että liite ovat saatavana myös e-kirjoina.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja päivitysliite
Jääskeläinen, Lauri; Syrjänen, Olavi
4., uudistettu painos 2014 ja päivitysliite 2016, Rakennustieto Oy
Kirja 1151 s. ja päivitysliite 62 s.
ISBN: 978-952-267-161-5
158 € (sis. alv)

Päivitysliite erikseen e-kirjana Maankäyttö ja rakennuslaki -kirjan aiemmin ostaneille:
ISBN 978-952-267-162-2, 60 €

Maankäyttö ja rakennuslaki 2014 e-kirjana
ISBN 978-952-267-075-5, 98 €

Lisätiedot ja arviointikappaleet medialle: Kristiina Bergholm, Rakennustieto Oy
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi, puh. 040-824 0765

Kansikuvat voi ladata Rakennustiedon materiaalipankista rakennustieto.materiaalipankki.fi hakusanalla ”maankäyttö”.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi