Matka halki Suomen rakentamisen historian

Rakennetun Suomen tarina kertoo, miten yhteiskunta ja rakentaminen ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäiviin. Kirja liittää ensimmäistä kertaa yhteen arkkitehtuurin, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja infrastruktuurin osana Suomen historiaa.

Kirjan päätoimittaja, arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri Hautajärvi kysyy johdantoartikkelissaan: ”Miten harvaan asutusta maatalousmaasta Euroopan pohjoisreunalla tehtiin kehittynyt, vakaa ja lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa kärkisijaa pitävä hyvinvointiyhteiskunta? Suomea ja sen menestystä on rakennettu tasa-arvon, sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasoittamisen, vähäisen korruption ja sananvapauden perustuksille. On tarvittu myös suuri määrä rakennuksia ja infrastruktuuria – loputonta suunnittelua ja rakentamista.”

Ainutlaatuinen kirja kertoo itsenäistyvän maan rakentamisesta, rakennetusta ympäristöstä ja sen syntyvaiheista ja samalla myös köyhän kansakunnan demokratisoitumisesta ja noususta maailman edistyneimpien valtioiden joukkoon. Kirjoittajat johdattavat lukijaa halki itsenäisen Suomen historian Harri Hautajärven johdolla.

Kirjan 18 artikkelia tarkastelevat Suomen rakentamista monesta näkökulmasta. Kirjassa on kolme osaa. Ensimmäinen osa selvittää, miten Suomea on rakennettu. Aiheina ovat asuntorakentaminen, kaupungistuminen, oppilaitokset, hallintorakennukset, sairaalat ja hoitolaitokset, kulttuurin ja vapaa-ajan tilat, infra, teollisuuden rakennukset, armeija rakentajana sekä purkaminen ja rakennussuojelu. Toisessa osassa kerrotaan talojen suunnittelusta ja rakentamisesta 1800-luvun lopulta nykypäiviin sekä rakentamisen taustalla vaikuttaneesta sääntelystä ja rakennustyömaan arjesta. Kolmas aihealue on rakennus- ja arkkitehtuurivienti sekä rakentamisen kansainvälistyminen. Harri Hautajärven laaja johdantoartikkeli kokoaa yhteen kirjan lukuisat ja vaihtelevat teemat.

Rakennetun Suomen tarina avaa näkymiä menneeseen ja tulevaan. Se on monipuolinen, runsaasti kuvitettu tietokirja, joka havainnollistaa meille kaikille yhteisen ympäristön arvoa ja merkitystä. Rakennukset kertovat ajastaan. Tämä kirja kertoo ilmiöistä ja ihmisistä niiden takana. Kirja kuluu itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlan virallisiin hankkeisiin.

Harri Hautajärvi esittelee kirjan kirjamessuilla torstaina 26.10. Kullervo-salissa klo 12.30-13.

Rakennustieto on messuilla osastolla 6 b 60.

Rakennetun Suomen tarina

Harri Hautajärvi (toim.)

Artikkelien kirjoittajat: Netta Böök, Harri Hautajärvi, Marja Heikkilä-Kauppinen, Lauri Jääskeläinen, Anja Kervanto Nevanlinna, Mikko Laakso, Anne Mäkinen, Marko Nenonen, Petri Neuvonen, Riitta Nikula, Aino Niskanen, Matti Pentti, Risto Pesonen, Lauri Putkonen, Eija Rauske, Elina Standertskjöld, Kristo Vesikansa

Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS sr, Alvar Aalto -säätiö, Archinfo - Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusmestarien Säätiö sr, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, RIL-Säätiö sr, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi, Talonrakennusteollisuus ry

Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2017

366 s. | 340 valokuvaa ja piirrosta | Koko 240 mm × 290 mm, kovat kannet | Ovh. 60 € (sis. alv)

ISBN 978-952-267-208-7

Så byggdes Finland

ISBN 978-952-267-210-0

The Building of Finland

ISBN 978-952-267-209-4

Lehdistökappaleet ja kuvat median käyttöön: Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765.

kristiina.bergholm@rakennustieto.fi

Kansien ja aukeamien kuvat osoitteesta
http://rakennustieto.materiaalipankki.fi

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa