Millä reseptillä tehdään elävää kaupunkia?

 

”Mielestämme tulevaisuuden kaupunkeja kehitetään aikansa eläneistä lähtökohdista. Peräänkuulutamme uudenlaista otetta kaupunkisuunnitteluun ja pyrimme herättämään keskustelua alan toimijoiden rooleista tulevaisuudessa.” (Hennu Kjisik / Harris–Kjisik Arkkitehdit)

Tässä kirjassa 19 kaupunkisuunnittelun asiantuntijaa eri puolilta maailmaa pohtii nykyisten ja tulevien kaupunkien haasteita: tiivistymistä nopeasti kasvavilla alueilla sekä kutistumista ja tyhjeneviä rakennuksia toisaalla.

Kaupunkeja ei enää laajenneta ulospäin esikaupunkeihin, vaan kasvu tapahtuu sisäänpäin tiivistämällä, täydennysrakentamisen keinoin. Esimerkiksi Helsingin uuden, tiivistämiseen perustuvan, yleiskaavan myötä tämä suuntaus on saamassa enemmän näkyvyyttä myös Suomessa. Kirjan artikkeleissa pohditaan muffinien ja donitsien kautta sitä, minkälaiset voimat kaupunkejamme ohjaavat ja mihin suuntaan kaupunkeja kehitetään. Kirjoittajiksi on kutsuttu suuri joukko eri-ikäisiä asiantuntijoita ympäri maailman. Kirjoituksia yhdistää usko parempaan tulevaisuuteen, laadukkaan suunnittelun ja korkeatasoisen arkkitehtuurin voimaan. Kirjan artikkelit on koottu neljän teeman alle. Ensimmäinen luku Arkkitehti työssään kertoo, mitä työkaluja arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat tällä hetkellä käyttävät ja mitkä ovat tärkeimmät menetelmät ja strategiat. Toisessa luvussa Ruohonjuuritasolla kirjan aihetta lähestytään käytännön työn kautta. Kolmannessa luvussa Rakennuspalikat siirrytään yksityiskohtaisesta ja henkilökohtaisesta isompaan mittakaavaan aiheina korkea rakentaminen, sairaalat ja Guggenheim Helsinki. Viimeinen luku Kaupunki ilmiönä pohtii kaupungistumista laaja-alaisesti Suomessa ja eri puolilla maailmaa.
Kielet: suomi ja englanti.

30 vuotta kaupunkisuunnittelua – donitseista muffineiksi / 30 Years of Urban Planning – from Doughnuts to Muffins

Hennu Kjisik, Charlotte Nyholm ja Sofia de Vocht (toim.)

Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2018

224 s. | 168 valokuvaa ja piirrosta | Koko 190 mm × 248 mm, pehmeät kannet ja liepeet | Ovh. 38,50 € (sis. alv)

ISBN 978-952-267-255-1

Lehdistökappaleet ja kuvat median käyttöön: Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765.

kristiina.bergholm@rakennustieto.fi

Kannen kuva osoitteesta
http://rakennustieto.materiaalipankki.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia