Musiikkitalolle RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen sertifiointi

Musiikkitalo on osallistunut RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristön kehitystyöhön. Musiikkitalo saavutti luokituksen neljän ensimmäisen kiinteistön joukossa Suomessa. Sertifikaatin luovutti Rakennustiedon yliasiamies Markku Hedman RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteerien julkistustilaisuudessa Musiikkitalossa 24.10.2019.

Musiikkitalo osallistui Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristön kehitystyöhön pilottihankkeena. Osana pilotointia kohteelle myönnettiin RTS-ympäristöluokituksen sertifikaatti 24.10.2019.

Rakennustietosäätiön julkaisema RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristö on uusi työkalu käytössä olevien toimisto- ja palvelurakennusten ympäristövastuun arviointiin. Käyttövaiheen kriteeristön avulla arvioidaan erikseen kiinteistön ylläpidon ympäristövastuuta sekä kiinteistön käyttäjän ympäristövastuuta, työympäristön hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Musiikkitalon osalta kiinteistön ympäristövastuun luokitustaso perustuu aktiivisesti käytettyihin huollon seurantajärjestelmiin, aktiiviseen yhteistyöhön käyttäjien kanssa, systemaattiseen kunnon ylläpitoon, esteettömyyteen, kaukokylmän käyttöön, aktiiviseen tilojen käytön lisäämiseen, kohtuulliseen energiatehokkuuteen sekä suunnitelmalliseen energiatehokkuuden parantamiseen tulevissa korjauksissa. Kohteella on runsaassa käytössä oleva viherkansi, hyvät sosiaalitilat, erinomaiset jätehuoltotilat, erinomainen olosuhdehallinta ja lämpöolosuhteiden hallinta.

Käyttäjän ympäristövastuun osalta käyttäjätyytyväisyys on hyvä. Musiikkitalon käyttäjistä noin neljäsosa tulee töihin pyörällä tai kävellen ja vain 15 % omalla autolla. Työtiloissa on laadukas ja käyttäjäsäädettävä valaistus sekä yksilöllisesti säädettävät sähköpöydät.

RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen sertifiointi antaa Musiikkitalolle selkeän kuvan ympäristövastuun tilanteesta ja konkreettisen luettelon toimenpiteistä, joilla ympäristövastuuta voidaan kehittää. Ympäristöluokitus toimii pohjana Musiikkitalon ympäristövastuun kehittämisessä.  

Lisätietoja luokituksesta:
Kiinteistöpäällikkö Marko Oittinen, Musiikkitalo, marko.oittinen@musiikkitalo.fi

Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustieto, laura.sariola@rakennustieto.fi

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

 

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia