Nimikkeistöjen siiloutuneisuus hankaloittaa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonvaihtoa

Report this content

KIRA-digi -hankkeen osana tehty nimikkeistövertailu osoittaa, että kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöt on kehitettävä yhteensopiviksi, mikäli digitalisaation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää paremmin. Tällä hetkellä monet nimikkeistöt ovat keskenään yhteensopimattomia eivätkä vastaa koneluettavuuden vaatimuksia. Nimikkeistövertailun tulokset esiteltiin Rakennustietosäätiön rakennusfoorumissa 5.2.2019.

Nimikkeistöjen keskinäisen yhteensopimattomuuden taustalla on niiden hallinnan hajanaisuus.

– Digitalisaation hyödyt toteutuvat vasta kun kaikki rakennetun ympäristön toimijat puhuvat yhteistä kieltä. Selvityksessä kuultujen ammattilaisten enemmistön mukaan nimikkeistöjen uudistamisen tavoitteeksi tulisikin nostaa yksi, yhteinen nimikkeistöjärjestelmä, selvityksen toteutuksesta vastanneen Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman toteaa.

Sähköalan, infrarakentamisen sekä infraomaisuuden hallinnan nimikkeistöjen nykytilanne on kohtuullisen hyvä. Sen sijaan talonrakennus on jakautunut useampaan nimikkeistöön ja niiden rinnakkaisiin versioihin.

– Työpajoissa tuli vahvasti esille, että erilliset ja päällekkäiset nimikkeistöt aiheuttavat jatkuvasti ongelmatilanteita rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Nykyiset nimikkeistöt palvelevat kohtuullisen hyvin yksittäisiä tiedontuottajaryhmiä, mutta useassa eri siilossa toimivat tai eri siilojen tuottamaa tietoa hyödyntävät ammattilaiset kokevat nykytilanteen hankalaksi, projektipäällikkö Heta Timonen Rakennustiedosta kertoo.

Ongelmia esiintyy esimerkiksi, kun infra-nimikkeistöllä suunniteltu katualue kytkeytyy talo-nimikkeistöllä suunniteltuun tonttiin ja toteutuksesta vastaa sama urakoitsija.

– Tontin ja katualueen välinen raja on tiedonhallinnan kuilu, jonka yli pääseminen vaatii manuaalista työtä, kun suunnittelijat ja rakentajat joutuvat käyttämään eri nimikkeistöjä, työryhmään osallistunut Josefiina Saarnikko Sitowisestä kuvailee.

Alan tartuttava nimikkeistöhaasteseen

Nimikkeistöjä ja niiden hallintaa tulisi yhtenäistää, jotta tieto liikkuisi jouhevasti ja koneluettavasti prosessista toiseen. Näin määrälaskenta, tuotanto ja muut tiedon hyödyntämisen alueet tehostuisivat. Onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on, että nimikkeistöjen käyttäjät huomioidaan kehitystyössä entistä paremmin.

– Hyvän uuden nimikkeistöjärjestelmän rakentaminen ei riitä, mikäli sitä ei oteta laajasti käyttöön. Uutta järjestelmää rakennettaessa on tärkeää sitouttaa eri osapuolet mukaan laadintaprosessiin ja erityisesti nimikkeistön käyttöönottoon, Markku Hedman painottaa.

Kehitystyössä tulisi huomioida entistä paremmin etenkin tuotannon näkökulma.

– Vaikka rakentaminen on tiedon virtauksen kannalta vain välivaihe, sillä on keskeinen merkitys nimikkeistöjen käyttöönotossa. Mikäli nimikkeistöt eivät palvele rakentamista, on niiden käyttöönotto tahmeaa eikä tieto rikastu rakentamisen aikana, työryhmään osallistunut Tomi Henttinen Graviconilta sanoo.

Kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistövertailu -hanke

Kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöjen nykytilannetta ja kehitystarpeita kartoittanut hanke toteutettiin loppuvuonna 2018. Hankkeen työpajoihin osallistui yli viisikymmentä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista ja sen yhteydessä pidettiin yhteinen työpaja Viron, Liettuan ja Tšekin nimikkeistöhankkeiden kanssa. Nimikkeistövertailuun sisältyi myös terminologista sanastotyötä Sanastokeskus TSK:n johdolla.

Nimikkeistövertailu oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa KIRA-digi -hanketta. Sen toteuttivat yhteistyössä Rakennustietosäätiö RTS sr, Rakennustieto Oy, Gravicon Oy, Sitowise Oy ja Granlund Oy.Viestinnästä vastasi Taskut Communications Oy.

Petri Neuvonen

viestintä- ja kehityspäällikkö

Rakennustietosäätiö RTS sr

petri.neuvonen@rakennustieto.fi

puh. 0207 476 305

 

Heta Timonen

projektipäällikkö

Rakennustieto Oy

heta.timonen@rakennustieto.fi

puh. 0207 476 403

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

 

Avainsanat: