Oikein rakennetuilla viherkatoilla hyvinvointia asukkaille

Rakennustietosäätiö on julkaissut viherkatoista sekä katto- ja kansipuutarhoista kolmen ohjekortin sarjan, jotka korvaavat ohjekortin RT 85-10709. Erilaiset viherkatot ja kattopuutarhat ovat nouseva trendi. Viherkattojen on todettu vaikuttavan myönteisesti ihmisten hyvinvointiin.

Viherkatoille asetetut tavoitteet voivat olla esimerkiksi esteettisiä, terveydellisiä tai toiminnallisia. Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy. Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja ja ylimääräiset valumavedet voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen kasvillisuudelle. Viherkatoilla voidaan vaimentaa melua, tuottaa happea ja sitoa pölyä, lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä toimia tilana virkistäytymiselle, erilaisille kokemuksille ja elämyksille.

Uusiin viherkatto-ohjeisiin on koottu alan parhaat rakenneratkaisut ja tämän hetken paras tietämys toimivien ja kestävien viherkattojen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Suomen olosuhteissa. Viherkattojen kasvillisuus tarvitsee riittävästi vettä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että kasvillisuus ei vaurioita vedeneristettä ja on varmistettava viherkaton vedenpitävyys koko käyttöiän ajan. Ohjeista löytyvät myös alan yhdessä sopimat viherkattotyypit sekä kasvualustaan ja kasvillisuuden valintaan liittyvää ohjeistusta. Ohjeissa on myös mitoitusperusteita viherkattorakenteiden suunnitteluun.

Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet. INFRA 23-710151, julkaistu myös ohjeina RT 85-11203 ja KH 92-00582.
Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta. INFRA 23-710152, Myös RT 85-11204.
Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet. INFRA 46-710153, Myös RT 85-11205.

Kaikki nämä ohjekortit on saatavissa ajantasaisina Rakennustiedon Infra Net – ja RT Net –palvelujen kautta, periaatteita käsittelevä kortti on julkaistu myös kiinteistönpidon KH Net –palvelussa.

Viherkatto-ohjeet laadittiin Rakennustietosäätiö RTS:n toimikuntatyönä ja toimikunnan TK 342 ’Viherkatot’ työhön osallistuivat asiantuntijat seuraavista yrityksistä ja organisaatioista: Viherympäristöliitto ry, Puutarhapalvelu Hannonen Oy, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Kekkilä Group, IdeaStructura Oy, Helsingin yliopisto, Hyvinkään Tieluiska Oy, KerabitPro Oy, Ramboll Finland Oy, Kuntaliitto Tilakeskus –liikelaitos ja Raslings Manor Gardens.

Lisätietoja:

Katri Metsomäki, tuotepäällikkö, Infra Net, Rakennustieto Oy
katri.metsomaki@rakennustieto.fi, puh. 045 7731 0351

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit