Perustiedot rakennuttamisesta

Rakennuttamisessa on viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia, ja alan käytännöt ovat muuttuneet. Rakennuttaminen-kirja on opas rakennuttamisen peruskäsitteisiin sekä rakennuttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin rakennushankkeen aikana.

Rakennuttamisen muutoksiin ovat vaikuttaneet erityyppisten toteutusmuotojen yleistyminen, hankkeisiin osallistuvien osapuolten moninaistuminen, muuttuneet säädökset sekä alalla tehty tutkimus- ja kehitystyö. Toisaalta rakennuttamisessa monet asiat ovat säilyneet entisellään, vaikka toimintaprosessit ja rakennuttamisen organisointi ovatkin muuttuneet.

Rakennuttaminen-kirja käsittelee ensisijaisesti talonrakennushankkeen rakennuttamista. Joidenkin lukujen yhteyteen on lisätty infrarakentamisen erityispiirteisiin liittyviä osioita.

Kirjan aluksi tarkastellaan rakentamista osana yhteiskunnan toimintaa, rakennushankkeen muodostumista ja rakennuttamisen sisältöä. Sen jälkeen pureudutaan rakennuttajan tehtäviin hankkeen eri vaiheissa sekä kerrotaan rakennuttamisesta pääasiassa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n näkökulmasta. Lopuksi luodaan katsaus kiinteistön käyttöön ja kiinteistöjohtamiseen.

Kirjassa on hyödyllistä tietoa etenkin talonrakennushankkeessa rakennuttajina ja tilaajina toimiville. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja täydennyskoulutukseen.

Jouko Kankainen on toiminut Teknillisessä korkeakoulussa rakentamistalouden professorina vuosina 1980–2009. Juha-Matti Junnonen toimii projektipäällikkönä Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustuotannon ja -talouden yksikössä.

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:
Virve Riikonen, kustannuspäällikkö, Rakennustieto Oy,
virve.riikonen@rakennustieto.fi, puh. 050 382 7378.

Rakennuttaminen
Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen
Rakennustieto Oy, 2017
978-952-267-145-5
5. uudistettu painos
180 s., 44 € (sis. alv)

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia