Pietilä-palkinto 2016 Uusi Kaupunki Oy -kollektiiville

Vuoden 2016 Pietilä-palkinnon sai Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy tunnustuksena uudenlaisesta osallistavasta ja eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvasta suunnittelun tavasta.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:öön kuuluvat seuraavat toimistot:

Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, Futudesign Oy, Studio Puisto Arkkitehdit Oy,
Jada Oy, Hukkatila Oy, Pro Toto, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (AOR),
Kaleidoscope AS, Avarrus Oy, MUUAN Oy, LUO Arkkitehdit Oy, Virkkala de Vocht.

RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto, pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA ja arkkitehti Tuomo Hahl.

Palkintolautakunta perusteli päätöstään seuraavasti:
”Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy edustaa uudenlaista osallistavaa ja eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelun tapaa. Kollektiivi kokoaa yhteen joukon suomalaisia nuoren polven arkkitehtitoimistoja ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisia. Kollektiivin tavoite on tehdä kaupunkisuunnittelua avoimemmaksi ja vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Kollektiivi koostuu kaikkiaan 12 arkkitehtuurialan suunnittelutoimistosta. Uusi Kaupunki Kollektiivin muodostavat toimistot edustavat tämän ajan arkkitehtuuriajattelua ja suunnittelutoimintaa monipuolisesti. Toimistot ovat tahoillaan menestyneet lukuisissa koti- ja kansainvälisissä kilpailuissa.”

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus jakaa joka toinen vuosi Pietilä-palkinnon tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen ja se on suuruudeltaan 7000 euroa.

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy

www.uusi-kaupunki.fi  

Pietilä-palkinnon ovat aiemmin saaneet

v. 1992 arkkitehti Jorma Mukala 40.000 mk
v. 1994 arkkitehti Kai Vartiainen
40.000 mk
v. 1996 arkkitehti Juha Ilonen 40.000 mk
v.  1998 arkkitehtiryhmä Artto Kaijansinkko Palo Rossi Tikka 40.000 mk
v. 2000 arkkitehti Matti Sanaksenaho 40.000 mk
v. 2002 arkkitehtiryhmä: Saija Hollmén, Jenni Reuter, Helena Sandman 7.000 euroa
v. 2004 arkkitehti Pihla Meskanen 7.000 euroa
v. 2006 Arkkitehtitoimisto JKMM Oy: arkkitehdit                 
Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä
7.000 euroa
v. 2008 Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n arkkitehdit:
Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston
7.000 euroa
v. 2010 Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy:n Anssi Lassila ja Teemu Hirvilammi                               7.000 euroa
v. 2012 arkkitehdit Eero Lundén ja Toni Österlund 7.000 euroa
v. 2014 Serum Arkkitehdit Oy; Antti-Markus Lehto,Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen
7.000 euroa

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka taustana on koko Suomen rakennusala edustettuna edustajistossa 52 alan eri järjestön kautta. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS
toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla vuosittain stipendejä
yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen.

RTS:n muita tunnustuksia alan kehittäjille ovat joka toinen vuosi jaettavat Rakennustietopalkinto tunnustuksena yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä; RAKEVA-palkinto henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa sekä Rakennustiedon ga-palkinto tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

www.rakennustieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Pietilä-palkinto 2016 Uusi Kaupunki Oy -kollektiiville
Tweettaa