Professori Yrjänä Haahtela on saanut tämän vuoden Rakennustiedon RAKEVA-palkinnon

Report this content

Vuoden 2017 RAKEVA-palkinnon on saanut professori Yrjänä Haahtela. Rakennustietosäätiön hallitus myönsi palkinnon Haahtelan mittavasta tutkijanurasta ja useiden merkittävien rakennushankkeiden laadukkaasta ja kustannustehokkaasta toteuttamisesta.

Rakennustietosäätiön hallitus myönsi vuoden 2017 RAKEVA-palkinnon professori Yrjänä Haahtelalle, joka toimii myös Haahtela-yhtiöiden johdossa. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa.

Palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: ”Professori Yrjänä Haahtela on tehnyt mittavan tutkijanuran 1970-luvulta tähän päivään, ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Hän on tuottanut rakennus- ja kiinteistöalalle lukuisia ja laajasti käyttöönotettuja projektin- ja kiinteistönhallinnan metodeja sekä työkaluja rakennus- ja kiinteistöalan hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi Haahtela on johtanut useiden merkittävien julkisten sekä yksityisten rakennushankkeiden toteuttamista laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”

RAKEVA-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat hallituksen edustajina toimitusjohtaja Kim Kaskiaro Talonrakennusteollisuudesta ja kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Espoon kaupungilta sekä edustajiston edustajana rakennusneuvos Ben Grass Ben Grass Consultingista. Palkintona jaettavan pronssisen pienoispatsaan on muotoillut professori Kain Tapper.

RAKEVA-palkintoa on jaettu vuodesta 1986. Kun RAKEVA-säätiön toiminta päättyi vuonna 1992, palkinnon myöntäminen siirtyi vuosiksi 1993-1995 ympäristöministeriön yhdyskuntasuunnittelu- ja rakennustutkimuksen neuvottelukunnalle. Rakennustietosäätiölle palkinto siirtyi vuonna 1996. Vuosina 1997–2001 palkinto jaettiin TEKESin ProBuild-ohjelman yhteydessä joka vuosi ProBuild-RAKEVA -palkintona. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto.

RAKEVA-palkinnon ovat viimeksi saaneet:

-    2015 Kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto

-    2013 Rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupunki, rakennusvalvonta

-    2011 Toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes

-    2009 Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki

-    2007 Konsernijohtaja, DI Risto Vahanen, Vahanen-yhtiöt

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille. www.rakennustieto.fi

Avainsanat: