Rakennusalan digitaalinen palveluväylä - ratkaisu alan tiedon tarpeeseen

Report this content

Rakennustieto on saanut vuosina 2016-2017 toteutettavaan rakennusalan digitaalisen palveluväylän kehitysprojektiin Tekesin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituslainan. Hankkeen kustannusarvio on noin miljoona euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet. ”Tämä on suurprojekti, joka hyödyttää koko rakennusalaa ja johon toivomme sekä asiakkaittemme että yhteistyökumppaneittemme aktiivisesti osallistuvan”, kuvaa Rakennustiedon historian isoimmasta yksittäisestä kehitysprojektista vastaava varatoimitusjohtaja Heimo Salo.

Rakennusalan digitaalinen palveluväylä (DIPA) on projekti, jossa kiinteistö- ja rakennusalalle kehitetään tietopalveluväylä vastaamaan rakentamisen tiedon tarpeisiin digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Digitaalisesta palveluväylästä luodaan yleiskäyttöinen standardi, joka yhdistää eri rakennusalan tiedon tarjoajien tiedot yhteen. Väylässä toimiva tietopalvelu tarjoaa luotettaville rakennusalan toimijoille tehokkaan kanavan tiedon tarvitsijoiden tavoittamiseen. Jotta laajat kontaktipinnat ja monesta lähteestä tulevien tietojen yhteensovittaminen olisi asiakkaalle mahdollista, tulee tietojärjestelmien arkkitehtuurin sallia helpot kytkennät eri lähteisiin.

Rakennusalan toimijat, kuten suunnittelijat, urakoitsijat ja kiinteistön ylläpitäjät, tarvitsevat oikeaa tietoa ja hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöstensä ja toimintansa tueksi kiinteistön elinkaaren aikana. Tietoa on nykyään tarjolla paljon, mutta se sijaitsee eri lähteissä ja tiedon yhdisteleminen tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi on työlästä.

”Helppo löydettävyys ja sujuva hyödynnettävyys ovat tärkeintä ammattilaistiedon järjestelmissä. Väylän hyödyt monikertaistuvat, kun tieto jaetaan digitaalisena”, sanoo kehityshankkeesta vastaava tuotekehityspäällikkö Jouko Kanerva.

Katalysaattori rakennusalan kilpailukyvyn kehittymisessä

”Tällainen laaja tietojen verkottuminen mahdollistaa monelle osapuolelle uudenlaisen ansaintalogiikan. Syntyy todellisia win-win järjestelmiä, joissa usea tiedontuottaja saa maksun työstään ja järjestelmä huolehtii käyttäjän täsmätiedon laskutuksen jakautumisesta oikeille tahoille, automaattisesti”, sanoo Rakennustiedon toimitusjohtaja Pasi Hulkkonen.

Palveluväylään luodaan rakennusalalle yhteensopivat järjestelmät ja laajakatseinen kokonaisnäkemys rakennusalan tiedon hallinnasta, millä edesautetaan kaikkien osapuolien toiminnan tehostamista. Digitaalinen palveluväylä toimii puolueettomana suunnannäyttäjänä ja tuloksilla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia rakennusalan kilpailukyvyn kehittymiseen.

”Rakennustiedolle ja sen kumppaneille projekti tarjoaa myös liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia kotimaan lisäksi kansainvälisessä toiminnassa”, uskoo Pasi Hulkkonen.

Mediakudos syntyy eri toimijoiden sisällöistä

Kehitettävä tietopalvelujärjestelmä mahdollistaa tehtäväalueittain tarkasti rajattujen sisältökokonaisuuksien tekemisen, jotka vastaavat asiakkaan tietotarpeisiin. Tehtäväalueiden sisältökokonaisuudet liittyvät toisiinsa ja muodostavat laajentuvan mediakudoksen.

Käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon tehokkaasti hakusanojen avulla ja säästää aikaa. Työn laatu paranee, koska aikaa riittää suunnitteluun, eikä sitä kulu luotettavan tiedon etsimiseen. Käyttäjä löytää tilanteeseen kuuluvat välttämättömät ja hyödylliset tiedot, joita ei ehkä tiennyt edes tarvitsevansa. Kehitystyön lähtökohtana ovat tietysti rakentamisketjun ammattilaiset, mutta myös kuluttaja voi hyödyntää tulevaa tarjontaa.

Lisätietoja:

Jouko Kanerva, tuotekehityspäällikkö, puh: 040-700 6292, jouko.kanerva@rakennustieto.fi
Heimo Salo, varatoimitusjohtaja, puh: 0400-437 930, heimo.salo@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Tämä on suurprojekti, joka hyödyttää koko rakennusalaa ja johon toivomme sekä asiakkaittemme että yhteistyökumppaneittemme aktiivisesti osallistuvan”, kuvaa Rakennustiedon historian isoimmasta yksittäisestä kehitysprojektista vastaava varatoimitusjohtaja Heimo Salo.
Heimo Salo