Rakennusalan nimikkeistövertailu -hanke on käynnistynyt

Digitalisaatio on mullistamassa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonkulkua. Nimikkeistöt jäsentävät osaltaan rakentamisen tietovirtaa. Ne ovat keskeinen tapa nimetä ja luokitella rakentamisen ja rakennetun ympäristön osia. Rakennushankkeiden ja rakennetun omaisuuden tiedonhallinta nojaa nimikkeistöihin.

Suomessa on käytössä useita kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöjä. Talo-, Sähkö, LVI-, Infra- ja Kiinteistönpitonimikkeistöjen keskinäinen ja kansainvälinen yhteensopivuus kaipaa kehittämistä. Samalla on varmistettava yhteensopivuus tietomallipohjaisen työskentelyn kanssa. Digitalisaation hyödyt toteutuvat vasta kun rakennetun ympäristön toimijat puhuvat yhteistä kieltä.

– Alan toimijat ovat jo pitkään tunnistaneet tarpeen vakioida kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonsiirtoa. Koneluettavat, koko elinkaaren kattavat ja kansainvälisesti yhteensopivat nimikkeistöt ovat kaikkien etu, Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman toteaa.

Tiedonsiirron uusien käytäntöjen luominen ei ole mahdollista ilman kaikkien kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden aktiivista osallistumista. Tämä työ on nyt alkamassa, tervetuloa mukaan!

Järjestämme kaksi työpajaa kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöistä.

Ilmoittaudu työpajoihin tästä linkistä »

Rakennusalan nimikkeistövertailu on ympäristöministeriön rahoittama KIRA-digihanke. Nimikkeistövertailussa kartoitetaan Suomen kiinteistö- ja rakennusalan nimikkeistöjen nykytilanne sekä määritellään kehitystarpeet nimikkeistöjen eri käyttötarkoitusten ja nimikkeistöjen yhtenäistämisen näkökulmasta.

Nimikkeistövertailun toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS yhteistyössä Gravicon Oy:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Hankkeen viestinnästä vastaa Taskut. Nimikkeistövertailussa tehdään yhteistyötä myös Viron talous- ja viestintäministeriön sekä Sanastokeskus TSK:n kanssa. Hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
Heta Timonen
projektipäällikkö
heta.timonen@rakennustieto.fi
puh. 0207 476 403

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia