Rakennushankkeen kustannushallinta -kirja ilmestynyt

Kustannusten hallinta ja ohjaus ovat tärkeä osa rakennushanketta. Hankkeen tavoitteet voivat liittyä laatuun, aikatauluun, turvallisuuteen, terveellisyyteen, käytettävyyteen tai ympäristönsuojeluun. Kaikkia näitä arvioidaan ja verrataan keskenään kustannusvaikutustensa kautta. Näin ollen kustannusten hallinnassa korostuu hankkeen eri osapuolten yhteisten tavoitteiden merkitys.

Kustannuslaskenta kulkee mukana koko hankkeen ajan erilaisina tehtävinä suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana sekä jälkilaskentana kohteen valmistuttua. Rakennushankkeessa toimivien tulee ymmärtää, mistä kustannukset muodostuvat, jotta laskelmia voidaan käyttää täysipainoisesti päätösten tukena.

Kustannukset vaikuttavat olennaisesti hankkeen ohjaukseen. Paljonko paremmasta laadusta tai paremmasta käytettävyydestä ollaan valmiita maksamaan? Onko hanke taloudellisesti kannattava eri osapuolille? Tavoitteet tulee asettaa kokonaisuutena realistiselle, ymmärrettävälle ja toteutettavalle tasolle, minkä jälkeen hanketta ohjataan yhteistyössä kohti sovittua päämäärää. Kustannusten perusteella mitataan myös rakennushankkeen lopullinen onnistuminen.

Kirjassa esitetään rakennushankkeen kustannushallinnan käsitteet, periaatteet sekä hankkeen eri vaiheisiin liittyvät menettelyt tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta. Kirja sopii rakennusalan opiskelijoille ja alan ammattilaisille.

Ilmestyy myös e-kirjana.

Rakennushankkeen kustannushallinta

Julkaisijat: Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr
Kustantaja: Rakennustieto Oy
117 sivua, 55 euroa (sis. alv)
ISBN 978-952-267-290-2

Lehdistökappaleet:
Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765.
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi

Kannen kuva osoitteesta
http://rakennustieto.materiaalipankki.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia