Rakennushankkeen tuotetiedot ja -dokumentit hallintaan

RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksella laadittu Rakennuksen tuoteselosteTMkertoo, mistä talot on tehty. RT urakoitsijan tuotetieto on rakennusalan yhdessä ns. TEHO-hankkeessa kehittämä sovellus rakennushankkeen tuotetiedon hallintaan. Sovelluksen ovat jo ottaneet käyttöön mm. YIT ja Lemminkäinen ja näiden yritysten pilottihankkeissa rakennuksen tuotetiedot ja -dokumentit ovat yhdessä paikassa rakennusvaiheesta ylläpitoon. Esittelemme RT urakoitsijan tuotetieto -sovellusta FinnBuild-messuilla Rakennustiedon osastolla 6f98 sekä Tietokahvila 7:ssä perjantaina 14.10. klo 12:00.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on lain (MRL 152 §) mukaan huolehdittava käytettävien tuotteiden kelpoisuuden osoittamisesta. Suomessa toteutetaan vuosittain noin 4000 merkittävää rakennushanketta. Näissä käytetään lakisääteisten tuotetietojen ja -dokumenttien käsittelyyn kussakin keskimäärin 3-4 päivää.

Urakoitsija säästää aikaa ja rahaa, kun kaikki tuotedokumentit saa helposti yhdestä paikasta, sen sijaan, että niitä keräillään esimerkiksi valmistajien ja maahantuojien verkkosivuilta. RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksella urakoitsija pystyy tuottamaan rakennuttajalle hankkeen valmistuttua lain vaatimat tuotetiedot sekä kelpoisuuden osoittamiseen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät dokumentit helposti yhtenä tiedostona, Rakennuksen
tuoteseloste TM -yhteenvetona.

Tuotetiedot ja -dokumentit talteen toimistolla tai työmaalla

Sovelluksen avulla luodaan työmaa ja sen urakkahierarkia, sekä kutsutaan aliurakoitsijat mukaan. Hankkeen tuotteet haetaan suunnittelu- tai asennusvaiheessa RT tuotetiedosta ja lisätään hankkeeseen. Urakoitsija voi myös kutsua suunnittelijan sovelluksen käyttäjäksi hyväksymään valitut tuotteet. Tuotteet voi lisätä hankkeeseen myös ilmaisella mobiilisovelluksella, joka näyttää tuotteen perustiedot ja tuotteeseen liitetyt dokumentit.

Lain vaatimat käyttöturvallisuustiedotteet ja kelpoisuuden osoittamiseen tarkoitetut dokumentit sekä muu tuotedokumentaatio on valmiiksi liitetty RT tuotetiedosta tuotteisiin. Hankkeen valmistuttua voidaan helposti tehdä kooste hankkeen sisältämistä tuotteista dokumentteineen ja toimittaa se rakennuttajalle.

Lopullisen tuoteselosteen voi liittää osaksi tarkastusasiakirjaa. Rakennuksen tuoteseloste on käytettävissä kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa varten. Tuoteseloste arkistoidaan Rakennustiedon palvelimelle 10 vuodeksi.

Rakennuksen tuoteseloste TM helpottaa myös kiinteistön ylläpitoa

Rakennuttajan ja kiinteistön ylläpitäjän tulee tietää, mistä rakennus on tehty parhaan ylläpidon ja käyttövarmuuden saavuttamiseksi. Luomalla hankkeen aikana rakennukselle tuoteseloste, johon tuotetiedot ja -dokumentit tallentuvat, kiinteistön elinkaaren aikaisen tiedon luotettavuus paranee ja ylläpito helpottuu.

RT urakoitsijan tuotetieto on kehitetty yhteistyössä Suomen suurimpien urakoitsijoiden ja rakennustuoteteollisuuden kanssa ratkaisuksi rakennushankkeen tuotetietojen hallintaan. Sen käytöstä hyötyvät niin rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistön ylläpitäjät, tuoteteollisuus, maahantuojat kuin kauppakin.

Lisätietoja: Kimmo Lehtonen, Rakennustieto Oy, liiketoimintajohtaja, RT tuotetieto kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi, puh: 040 502 1705

http://www.rakennuksentuoteseloste.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Pikafaktat

RT urakoitsijan tuotetieto esittelyssä FinnBuild-messuilla Rakennustiedon osastolla 6f98 sekä Kimmo Lehtosen esityksessä Tietokahvila 7:ssä 14.10. klo 12:00
Tweettaa