Rakennussopimukset-seminaari 23.11. klo 9:00-12:15

Seminaarissa käsitellään rakennusurakkasopimuksia sekä tilaajan, konsultin ja urakoitsijan vastuuta yleisten sopimusehtojen eli YSE:n valossa. Miten YSE 1998 toimii tämän päivän rakentamisessa ja millaisia ratkaisuja tilaajan vastuusta on tehty viime aikoina oikeusistuimissa? Aiheita lähestytään runsain käytännön esimerkein.

Rakennussopimukset-seminaari on hyödyllinen kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa konsultti- ja urakkasopimuksista sekä niihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista.

Paikka: Lapintiira, Kokoustila Joutsen, Fredrikinkatu 42, 00180 Helsinki (sisäänkäynti on Kampintorin puolelta)

Ohjelma:

8.45 Aamukahvi

9.00 Projektinjohtajien, valvojien ja suunnittelijoiden vastuu KSE:n ja viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa Asianajaja Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co - Konsultin tehtävistä sopiminen - Konsultin vastuu - Tilaajan vastuu antamistaan tiedoista

10.30 Kahvitauko, kevyt välipala

10.45 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, kokemuksia YSE:n ongelmista ja tulkinnoista Asianajaja Aaro Liuksiala, Asianajotoimisto Liuksiala & Co - Urakoitsijan vastuu urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen - Todistustaakan eli todistamisvelvollisuuden jakautuminen urakoitsijan ja tilaajan kesken - Kirjausten ja reklamaatioiden merkitys osapuolten vastuun kannalta, kohtaavatko prosessuaalinen totuus ja todellisuus toisensa rakennusalan erimielisyyksiä ratkottaessa?

12.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on median edustajille maksuton.

Ilmoittaudu 21.11. mennessä ja ilmoita mahdolliset erikoisruokavaliot: merja.jukola@rakennustieto.fi

Seminaarin puhujat
Asianajaja, varatuomari, diplomiekonomi Aaro Liuksiala ja asianajaja, varatuomari Pia Stoor ovat syvällisesti perehtyneet rakennusalan sopimusoikeuteen. Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n osakkaina he ovat edustaneet kaikkia rakentamiseen osallistuvia tahoja, kuten sijoittajia, rakennuttajia, tilaajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia yli tuhannessa oikeudenkäynnissä ja välimiesmenettelyssä sekä toimineet asiantuntijoina mitä erilaisimmissa rakennushankkeissa.
Lisäksi he ovat olleet kouluttajina mm. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkon, Suomen Lakimiesliiton ja Koulutuskeskus Dipolin järjestämissä sopimusoikeuden ja rakennuttamisen jatkokoulutusohjelmissa sekä yritysten sisäisissä koulutustilaisuuksissa. Aaro Liuksiala on osallistunut Rakennustietosäätiön asiantuntijana useiden Rakennustietosäätiön julkaisemien yleisten sopimusehtojen ja sopimusmallien laatimiseen.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Pikafaktat

Rakennussopimukset-seminaari 23.11.2016 klo 9:00-12:15
Tweettaa