• news.cision.com/
  • Rakennustieto/
  • Rakennustieto tuo rakennusalalle rakennustuotenumeron - Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa 100 miljoonan säästöt

Rakennustieto tuo rakennusalalle rakennustuotenumeron - Tuotetiedon digitalisaatio mahdollistaa 100 miljoonan säästöt

Report this content

Rakennustiedon yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa kehittämä RT-tuotetietokanta mahdollistaa rakennushankkeiden valtavan tuotetietomäärän digitaalisen hallinnan ja koko ketjun toiminnan tehostamisen. Tuotetiedon hallinnan digitalisoimisen on laskettu vähentävän rakentamisen kustannuksia yli sadalla miljoonalla eurolla vuosittain.


”Määrältään valtavaksi kasvanut rakentamisen tuotetieto on nykyisin niin hajallaan erilaisissa yritysten keskenään yhteen sopimattomissa tietojärjestelmissä ja verkkosivuilla, että hankkeen osapuolten eri vaiheissa tarvitsemien tuotetietojen kokoaminen ja lähettäminen on hyvin työlästä. Yhteen paikkaan keskitetty ja standardisoidussa muodossa oleva tuotetieto mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja laadunhallinnan paranemisen koko ketjussa suunnittelusta rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon, kun tieto on aina ajan tasalla ja eri osapuolten kulloinkin tarvitsemat tiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla tietokannasta”, Rakennustieto Oy:n tuotetiedosta ja sopimusasiakirjoista vastaava liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen sanoo.

Koko alan kannalta merkittävä kehitysaskel on rakennustuotenumeron käyttöönotto, minkä avulla tuotetiedot voidaan kohdentaa esimerkiksi tietomalleissa yksilöidysti. Kun tuotteet julkaistaan RT-tuotetietokannassa, luodaan tuotteille ja artikkeleille rakennustuotenumerot.

”Tämä rakennustuotenumeron sisältämä digitaalinen tuotetieto täydentää rakennuksen BIM-tietomallia (Building Information Model) yksilöidyillä tuotetiedoilla. Ilman yksilöityä tuotetietoa tietomalli on käytännössä pelkkä 3D-piirustusmalli rakennuksesta. Digitaalinen tuotetieto on käytännössä BIM:ssä osa I:tä eli informaatiota”, Kimmo Lehtonen sanoo.

Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa Rakennustietosäätiö RTS:n sateenvarjon alla luotu RT-tuotetietokanta sekä tietokantaa hyödyntävä sähköinen palvelu, RT urakoitsijan tuotetieto ovat merkittäviä askelia rakentamisen digitalisaatiossa. Digitaalinen RT-tuotetietokanta luo myös edellytyksiä alan sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle. 

”Alan yhteiseen RT-tuotetietokantaan tallennettu tuotetieto lisää tuottavuutta, vähentää turhaa työtä ja parantaa tietojen luotettavuutta. RT urakoitsijan tuotetieto -sovellusta käyttävät rakennusliikkeet ovat olleet hyvin tyytyväisiä siihen, miten helposti tuotetietokannasta saa tuotteiden teknisten tietojen lisäksi päätoteuttajalta lain mukaan vaaditut, ajan tasalla olevat tiedot tuotteiden kelpoisuudesta ja käyttöturvallisuudesta”, Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro sanoo.

Jo pelkästään rakennushankkeiden kelpoisuudenosoittamis- ja käyttöturvallisuusdokumenttien digitaalinen hallinta voi tuottaa urakoitsijoille Suomessa jopa 10 miljoonan euron kustannussäästöt. Hankkeen valmistuttua urakoitsija voi luovuttaa rakennuttajalle tarvittavat tuotetiedot ja -dokumentit helposti yhtenä tiedostona, Rakennuksen tuoteseloste TM -yhteenvetona.

Paroc-konsernin tietohallintojohtaja Hannu Pääkkösen mukaan yhteinen standardoitu tuotetietokanta vauhdittaa rakennusalalla siirtymistä kohti reaaliaikaista rakennusmateriaalien tiedon virtausta.

”Tulevaisuudessa koko rakennusprosessin toimintaa tehostaa huomattavasti se, että tiedot siirtyvät automaattisesti taustalla, kun esimerkiksi tuote siirtyy osapuolelta toiselle tai mitä tahansa transaktioita tapahtuu. Ilman tällaista keskitettyä standardoitua tietokantaa tiedon sujuva virtaus on huomattavasti hankalampaa”, Hannu Pääkkönen sanoo.

Lisätietoja:
Rakennustieto Oy, liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen, puh. 040 5021 705, Kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit