Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit vuonna 2017

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt seitsemän kultaista ansiomerkkiä.

RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975, ja niitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 149. Tänä vuonna RTS:n hallitus päätti jakaa seitsemän kultaista ansiomerkkiä seuraaville henkilöille:

-      nro 143 rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy

-      nro 144 arkkitehti Antti Pirhonen, Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy

-      nro 145 tekniikan tohtori Harri Hautajärvi, Arkkitehtitoimisto Harri Hautajärvi

-      nro 146 tuotepäällikkö Tapio Valojää, Rakennustieto Oy

-      nro 147 myymälävastaava Eero Salenius, Rakennustieto Oy

-      nro 148 talouskoordinaattori Marju Hiltunen

-      nro 149 projektipäällikkö Kari Laine, Rakennustieto Oy

Lisätietoja: Merja Laitinen, merja.laitinen@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 301

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille. www.rakennustieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi