Rakennustietosäätiö RTS:n uusi yliasiamies on Markku Hedman

Report this content

Arkkitehti, professori Markku Hedman on 1.3.2018 aloittanut työnsä Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamiehenä. Hän seuraa tehtävässä professori Matti Rautiolaa, joka jää eläkkeelle kesällä 2018.

Markku Hedman (51) on aiemmin toiminut Tampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun professorina. Hänen vastuullaan olleet tutkimus- ja kehityshankkeet ovat liittyneet kestävän rakentamiseen, uuden rakennusteknologian hyödyntämiseen, asukaslähtöisyyteen ja asuinrakentamisen typologian uudistamiseen.

Lukuisten luottamus- ja hallintotehtäviensä rinnalla Hedman on jatkanut myös toimintaansa arkkitehtisuunnittelijana. Viimeisimpiä suunnittelukohteita ovat olleet puurakenteiset asuinkerrostalot Seinäjoelle, Uuteenkaupunkiin ja Kirkkonummelle.

Uusi yliasiamies odottaa innolla pääsevänsä vaikuttamaan alan kehitykseen: ”RTS toimii suomalaisen rakentamisen hyväksi tavoitteenaan parantaa koko alan toimintakykyä ja tuloksellisuutta. Taustalla vaikuttaa pyrkimys laadukkaaseen rakennettuun ympäristöön, jossa ihminen nyt ja tulevaisuudessa voi hyvin. Tällaiseen vahvasti yhteiskunnallista tehtävää toteuttavaan organisaatioon on todella innostavaa päästä mukaan.”

Digitalisaation myötä kiinteistö- ja rakentamisala on Hedmanin mukaan uusien haasteiden edessä: ”Rakentamiseen liittyvän tiedon määrän kasvu edellyttää toimijoilta entistä parempaa kykyä tiedon hallintaan. Samalla luotettavan tiedon merkitys vahvistuu. Tietomallin käytön lisääntyminen suunnittelu- ja toteutusprosesseissa korostaa tuotetiedon, luokitusten ja tiedon yhteensopivuuden merkitystä. Tarvetta on myös uusille tuotteille ja palveluille, esimerkiksi korjausrakentamisen, ekotehokkaan rakentamisen ja terveyttä edistävien ratkaisujen osalta.”

Hedmanin perheeseen kuuluvat lisäksi kuvataiteilijavaimo ja tytär. Vapaa-ajalla Markun voi löytää esimerkiksi rennon ulkoilun, kuntoilun tai moottoripyöräilyn parista.

Lisätiedot

Rakennustietosäätiö RTS sr

yliasiamies

Markku Hedman

markku.hedman@rakennustieto.fi

puh. 040 702 4884

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia