Rakentajain kalenterissa ajankohtaiset rakentamisen teemat

Vuoden 2017 Rakentajain kalenterissa on 23 asiantuntijoiden laatimaa ajankohtaista artikkelia. Ne on jaettu neljään eri teemaan, jotka ovat energiatehokkuus, tietomallintaminen, täydennysrakentaminen ja asumisterveys.

Energiatehokkuuutta käsitellään mm. rakentamisen hankeprosessin, korjausrakentamisen sekä LVI-laitteistojen näkökulmasta. Tietomallintaminen-osiossa kerrotaan mm. tietomallintamisen hyödyistä uudis- ja korjausrakentamisessa sekä tietomallikoordinaattorin roolista rakennushankkeessa. Täydennysrakentamista valotetaan maanalaisen ja ullakkorakentamisen näkökulmasta. Mm. sisäilma ja homevauriot ovat aiheena asumisterveyttä koskevissa artikkeleissa.

Rakentajain kalenterin muu sisältö on tuttua ja hyödyllistä tietoa rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

  • Rakentajain vuosikatsaus: tärkeimmät tapahtumat, palkinnot ja huomionosoitukset (9/2015-8/2016)
  • Hinnasto: rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hinnasto
  • Perustiedot: rakentajan tarvitsemia matematiikan ja fysiikan kaavoja ja taulukoita, materiaalitietoutta sekä yleis- ja tilastotietoja
  • Hakemisto: asiasanahakemisto

Rakentajain kalenteri on vireä, teoriaa ja käytäntöä yhdistelevä teos – oiva esimerkki kestävistä arvoista. Rakentajain kalenteri on monikäyttöinen vuosittain uudistuva käsikirja. Se kertoo alan tapahtumista, nostaa esille tärkeitä ajankohtaisia aiheita sekä antaa perustietoja työhön ja opiskeluun. Käyttäjätutkimuksen mukaan sitä käyttävät eniten insinöörit, rakennusmestarit ja arkkitehdit.

Rakentajain kalenteri 2017

Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennustietosäätiö RTS sr
Rakennustieto Oy, 2016
592 s., 128 €, ennakkohinta 17.11. saakka 108 € (sis. alv)

Lisätiedot ja arviointikappaleet medialle: Satu Laine, satu.laine@rakennustieto.fi, puh: 040 581 0138
Kannen kuva : http://rakennustieto.materiaalipankki.fi/fi/material/view_share/a609010cdfe5ce41734e638fd957d67d

www.rakentajainkalenteri.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia