RAKEVA-palkinto ja Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2019

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt RAKEVA-palkinnon 2019 buildingSMART Finland -yhteisölle ja sen puheenjohtajalle, arkkitehti Tomi Henttiselle tietomallien standardoimisen eteen tehdystä työstä sekä tietomallintamisen kulttuurin levittämisestä.

Yhtenä tärkeimmistä keinoista rakennusalan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen on nähty digitalisaation parempi ja laajempi hyödyntäminen. Suomessa työtä tietomallintamisen sisältöjen ja prosessien standardoimiseksi tekee erityisesti buildingSmart Finland -yhteisö puheenjohtajansa Tomi Henttisen johdolla. BuildingSmart Finland osallistuu aktiivisesti myös kansainväliseen määrittelytyöhön alan kattojärjestön kautta. Haluamme RAKEVA-palkinnolla kiinnittää huomiota tähän tärkeään työhön, jota useasti tehdään vailla suurempaa huomiota, mutta joka toimii mahdollistajana yhteistoiminnalle ja monenlaisille innovaatioille.

RAKEVA-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat hallituksen edustajina arkkitehti Teemu Hirvilammi (Ark.tsto Hirvilammi Oy) ja tekninen johtaja Mikko Somersalmi (RAKLI) ja edustajiston edustajana asiamies Jani Kemppainen (Rakennusteollisuus RT ry).

RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle  tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa.

Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2019

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt viisi kultaista ansiomerkkiä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975, ja niitä on myönnetty yhteensä 158 kappaletta.

 Tänä vuonna ansiomerkin saivat seuraavat henkilöt:

  • Arkkitehti Mari Matomäki, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy
  • Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy
  • Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin, Väylävirasto
  • Projektikoordinaattori Anna-Riitta Kallinen, buildingSMART Finland

Lisätietoja: Petri Neuvonen, petri.neuvonen@rakennustieto.fi, 0207 476 305

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia