RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö päivittyy vastaamaan LEVEL’s vaatimuksia

RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti.
 Keväällä 2017 lanseerattu RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän. Luokituksessa on huomioitu myös vuoden päästä julkaistavan EU:n LEVEL’s ympäristöluokituksen kriteerit niiltä osin kun ne on ollut hyödynnettävissä. Työkalu on tällä hetkellä käytössä 25 hankkeessa, ja sillä on yli 100 rekisteröitynyttä käyttäjää. Lisää kohteita ja käyttäjiä tulee jatkuvasti. 

RTS-ympäristöluokituksen versio 1.1 työn alla

RTS-ympäristöluokitukseen liittyy kiinteästi verkkopohjainen RT-ympäristötyökalu. Sekä työkalua että kriteeristöä kehitetään marraskuussa 2017 aloitettavassa projektissa. Projektin on määrä valmistua kesällä 2018. Tämänhetkinen kriteeristö vastaa hyvin alan tarpeisiin, mutta lainsäädännön muutosten ja ohjeiden päivitysten (kuten Sisäilmastoluokitus 2008, E-luku, RakMK-muutokset, LEVEL’s) vuoksi kriteeristöä tarkastellaan uudelleen vastaamaan muuttuneita tietoja.

EU:n yhteiset rakentamisen ympäristöindikaattorit -TYÖPAJA

Järjestämme 14.12.2017 keskustelutilaisuuden ja työpajan, jossa esitellään Euroopan komission ympäristöindikaattoreita ja keskustellaan niiden testauksesta. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen rakennusten ympäristöarvioinnin yhteisiksi indikaattoreiksi. Ympäristöministeriö, GBC Finland ja Rakennustieto käynnistävät Suomessa indikaattorien testauksen vuoden 2018 alussa.

TYÖPAJAN tavoitteena on, että osallistujilla on tilaisuuden jälkeen käsitys erityisesti Suomen kannalta kiinnostavista näkökulmista ja testauksen käytännön kysymyksistä. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki rakentamisen ympäristövaikutuksista kiinnostuneet ammattilaiset. Linkki ilmoittautumiseen:

https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tapahtumat/koulutukset/artikkelit/levels-tapahtuma-141217.html.stx

Linkki Level’s järjestelmään:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

Lisätietoja antaa:

glt.rts.fi 
Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustietosäätiö RTS sr., etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, puh: 040 832 5750

Level’s-testaukseen liittyen lisätietoja antavat myös:

Lisätietoja:
Matti Kuittinen | matti.kuittinen@ym.fi Jessica Karhu | jessica.karhu@figbc.fi

Rakennustietosäätiö RTS sr

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille. 

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia