RTS-ympäristöluokituksen uudet kriteerit julkistettiin Säätytalolla

Report this content

Rakennus- ja kiinteistöalalla tehtävillä pienilläkin päätöksillä on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Tilaajien ohella myös asiakkaat ja tilojen vuokralaiset ovat entistä kiinnostuneempia käyttämiensä tilojen energia- ja ekotehokkuudesta sekä sisäilmasta. Säätytalolla kuultiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten asiaa toteutetaan käytännössä.

RTS-ympäristöluokitus on kehitetty Suomen rakennuskanta ja ilmasto-olosuhteet huomioiden ja siinä on otettu mukaan olemassa olevat parhaat käytännöt, luokitukset ja rakentamiseen liittyvä kansallinen ja EU-lainsäädäntö. RTS-ympäristöluokituksen kriteerikokonaisuus keskittyy viiteen osa-alueeseen: prosessi, talous, ympäristö ja energia, sisäilma ja terveellisyys ja innovaatiot. Luokitus soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen kaiken tyyppisille rakennuksille. Siinä on kaksi kriteeristöä: Asuinrakennukset ja Palvelu- ja toimistorakennukset. Uudet RTS-ympäristöluokituksen kriteerit 2018

  • huomioi muuttuneet rakentamismääräykset
  • uusitun Sisäilmastoluokitus 2018- ohjekokonaisuuden
  • LEVEL’s kriteeristön kehityksen
  • monipuolisesti viherympäristön ja hulevesien käsittelyn
  • materiaalitehokkuuden, kierrätyksen ja jätelainsäädännön

Tällä hetkellä työkalussa on 57 aktiivista hanketta meneillään tavoitetasolla kahdesta neljään tähteen, asteikon ollessa yhdestä viiteen tähteen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö kehittyy ja ohjaa entistä vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen rakennushankkeessa. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen muistutti puheenvuorossaan, että Suomi on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Rakennussektorilla on keskeinen rooli päästöjen vähentämisessä koko rakennuksen elinkaaren aikana. Tähän saakka painopiste on ollut energiatehokkuudessa, mutta jatkossa tarvitaan lisää keinoja vähähiilisyyden parantamiseen koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Lisätietoa luokituksesta glt.rts.fi

 

Laura Sariola

040 832 5750

laura.sariola@rakennustieto.fi

luokituspäällikkö, DI

Rakennustietosäätiö RTS

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Avainsanat:

Pikafaktat

RTS-ympäristöluokitus on kehitetty Suomen rakennuskanta ja ilmasto-olosuhteet huomioiden ja siinä on otettu mukaan olemassa olevat parhaat käytännöt, luokitukset ja rakentamiseen liittyvä kansallinen ja EU-lainsäädäntö.
Tweettaa