Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla edistää digitalisaatiota

Tietomallinnus kehittyy nopeasti tietomallipohjaisten ohjelmistosovellusten, tiedonsiirtomenetelmien sekä tietomallinnukseen liittyvien ohjeistusten osalta. Uusi Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla -kirja pyrkii edistämään tietomallipohjaisen toimintatavan käyttämistä urakoitsijoiden keskuudessa. Tietomallien käyttö luo perustan rakennusalan digitalisaatiolle, ja sen myötä perinteinen toimiala voi nopeasti ottaa suuria kehitysharppauksia eteenpäin.

Kirjassa kerrotaan, mitä tietomallien käyttö edellyttää talonrakennusalan urakoitsijalta ja miten tietomallien avulla voi tehostaa talonrakennushankkeen toteutusta. Kirjassa kuvataan laajasti myös tilaajaosapuolen roolia, koska tilaajan toimenpiteet ovat ratkaisevia hankkeen tietomallinnuksen onnistumiselle. Kirjassa kuvattu tietomallipohjainen toimintatapa perustuu Yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisiin periaatteisiin.

Kirjassa kerrotaan ensin rakennusten tietomalleista yleisesti sekä käydään läpi tietomallintamisen pelisäännöt ja edellytykset talonrakennushankkeessa. Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti yleisimmät Suomessa käytettävissä olevat tietomalliohjelmat. Ohjelmien esittelyn jälkeen tarkastellaan tietomallintamisen hyötyjä talonrakennushankkeen toteutuksen eri vaiheissa. Lopuksi luodaan katsaus tietomallintamisen jalkauttamiseen organisaatiossa sekä tulevaisuuden näkymiin. Kirja sopii käytännön oppaaksi ja innostukseksi kaikille talonrakennusalan opiskelijoille, yrityksille ja työntekijöille, jotka haluavat perehtyä tietomalleihin ja kehittää toimintaansa niiden avulla.

Päivi Jäväjä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennusalan tietotekniikan yliopettajana ja Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulussa rakennetekniikan lehtorina. Molemmat ovat mukana myös buildingSMART Finlandin koulutuksen toimialaryhmässä.

Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla
Päivi Jäväjä, Timo Lehtoviita
Rakennustieto Oy, 2016
ISBN 978-952-267-144-8
111 s.
45 € (sis. alv)

Lisätietoja ja arvostelukappaleet medialle: Virve Riikonen, virve.riikonen@rakennustieto.fi, puh 050 382 7378.

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme hakusanalla ”tietomallintaminen” osoitteesta http://rakennustieto.materiaalipankki.fi.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia