Tiivis tietopaketti julkisiin hankintoihin tilaajalle ja tarjoajalle

Report this content

Vuoden 2017 alusta tuli voimaan uusi hankintalaki, joka asettaa tiukat menettelysäännöt julkisten rakennushankintojen kilpailuttamiselle. Lakiuudistus merkitsee erityisen paljon yrityksille, joille julkinen sektori on merkittävä asiakas rakennusurakoissa. Myös hankintayksiköiden on hyvä tietää uuden lain vaatimukset, jotta ne osaavat toteuttaa hankinnat alusta alkaen lain mukaan. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa -kirja on uuden julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukainen opas tilaajalle ja tarjoajalle.

Oppaassa käydään läpi julkisen rakennushankinnan kilpailuttaminen uuden hankintalain (1.1.2017) mukaisesti. Säännöksiä havainnollistetaan lukuisilla markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä.

Opas on tiivis tietopaketti sekä julkisia hankintoja kilpailuttaville hankintayksiköille että tarjouksia tekeville yrityksille. Hankintojen lainmukaisten käytäntöjen tunteminen auttaa hankintayksiköitä toteuttamaan hankinnan lain kirjaimen mukaan, jolloin hankintamenettelyä ei tarvitse uusia ja riski valituksista pienenee. Tarjoajalle hankintamenettelyn tunteminen on välttämätöntä menestyksekkäiden tarjousten tekemiseksi ja oman kilpailutilanteen varmistamiseksi.

Hankintalain lisäksi oppaassa käsitellään tilaajavastuulain soveltaminen rakentamisessa. Myös tätä havainnollistetaan useilla hallinto-oikeuksien ratkaisuilla.

Oppaan kirjoittaja, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen toimii Specialist Partnerina Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä. Hän neuvoo päivittäin julkista sektoria tarjouskilpailuiden järjestämisessä ja yrityksiä tarjousten tekemisessä. Pohjonen on toiminut asianajajana kymmenissä merkittävissä rakennushankkeissa, joita on kilpailutettu esimerkiksi allianssi-, PPP- ja PJU-malleilla. Pohjonen on hoitanut yli 200 julkista hankintaa koskevaa oikeudenkäyntiä. Lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia julkaisuja julkisista hankinnoista ja toiminut asiantuntijaluennoitsijana noin 400 tilaisuudessa.

Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa. Opas tilaajalle ja tarjoajalle
Pohjonen, Mika
Rakennustieto Oy, 2017
4., uudistettu painos
ISBN 978-952-267-146-2
136 sivua
59,40 € (sis. alv)

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:
kustannuspäällikkö Virve Riikonen, Rakennustieto Oy,
virve.riikonen@rakennustieto.fi 

Kirjaa myy rakennustietokauppa.fi ja RT-kirjakaupat Helsingissä ja Kuopiossa.

Kirjan kannen kuva on ladattavissa materiaalipankistamme.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat: