Tilaajaohjeet täydentävät liitteinä YTV2012-vaatimuksia

Report this content

Suomalainen rakennusteollisuus on aina kehittynyt laaja-alaisen yhteistyön kautta. Alan yhdessä luomat menettelyt, ohjeet ja työkalut ovat vieneet alaa voimakkaasti eteenpäin. Rakennusalan tietotekniikan hyödyntämisessä Suomi on ollut edelläkävijä mm. edellä mainitun asian johdosta. Vuonna 2012 julkaistu YTV-ohjeistuksen laaja käyttöönotto rakennusalalla on vienyt rakennushankkeiden tietomallinnuksen hyödyntämismahdollisuuksia eteenpäin. YTV:n ansiot on tunnustettu laajasti myös kansainvälisesti, ja sitä on käännetty useille kielille, mm. espanjaksi.

BuildingSMART Finlandin Tilaajaryhmä on laatinut nyt julkaistavat tilaajaohjeet yhteistyössä suurten julkisten tilaajien ja rakennusliikkeiden ryhmässä. Ohjeet ovat osa ns. tilaajan työkalupakkia, jonka avulla onnistuneen tietomallia hyödyntävän hankkeen tilaaminen ja johtaminen pyritään tekemään helpoksi. Tilaajaryhmän työ jatkuu aiheen parissa. Nyt julkaistavat ohjeet täydentävät YTV2012 ohjeita. Ne pitävät sisällään arkkitehdin ja rakennesuunnittelun mallinnusohjeet sekä IFC-tiedoston sisältömäärittelyt rakennusosittain.

Ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi tilaajalähtöisissä hankkeissa yhdenmukaistamaan ja helpottamaan tietomallia hyödyntävien kohteiden kilpailuttamista. Ne helpottavat tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä tietomallihankkeissa suunnittelijavalinnasta rakentamiseen ja ylläpitoon asti tukemalla yhdenmukaisia parhaita käytäntöjä”, sanoo Ari Törrönen, tilaajaryhmän puheenjohtaja.

RT 10-11208, LVI 03-10567, Arkkitehtisuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus
Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osaan 3. Arkkitehtisuunnittelu. Ohjeeseen on koottu arkkitehtisuunnitelmien mallinnustapaa ja -tarkkuutta käsitteleviä ohjeita hankintoja palvelevaan suunnitteluvaiheeseen. Ohjeen on laatinut ja sisällöstä vastaa BuildingSMART Finlandin Tilaajaryhmä.

RT 10-11209, LVI 03-10568, Rakennesuunnittelu. Tilaajan ohje. Mallinnustarkkuus.
Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osaan 5. Rakennesuunnittelu. Tähän ohjeeseen on koottu rakennesuunnitelmien mallinnustapaa ja -tarkkuutta käsittelevät ohjeet hankintoja palvelevaan suunnitteluvaiheeseen. Ohjeen on laatinut ja sisällöstä vastaa BuildingSMART Finlandin Tilaajaryhmä.

Helsingissä 21.1.2016

Ari Törrönen
Talo-toimialaryhmän ja tilaajaryhmän puheenjohtaja
buildingSMART Finland
ari.torronen@ncc.fi

Lisätietoja ja aineisto medialle: Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART Finland, anna-riitta.kallinen@gravicon.fi, puh. 040-770 9799.

Tilaajaryhmän toiminnassa ovat mukana mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilakeskukset, Senaatti-kiinteistöt, HUS-Kiinteistöt, JAO, HOAS, NCC, Skanska, Lemminkäinen, Fira, SRV, YIT ja Lujatalo. Tilaajaryhmän tarkoituksena on kehittää yhtenäisiä mallintavan suunnittelun käytäntöjä talorakennushankkeiden ohjaukseen, rakentamisen lähtötietojen tuottamiseen ja toteumatietojen vastaanottoon.


BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Avainsanat: